NAUJIENOS

Su Šv. Velykom 2021

Pavasaris

Pražydo padangė kaip mėlynas linas,

Kaip sesės melsvi kaspinai,

Ir maudosi saulė šviesos vandenyne,

Ir juokiasi žemėj žiedai.

Miškeliuos žibutės, papieviuose pienės,

Purienos, beržų žaluma,

Pašlaitėse puošnios kaip nuotakos ievos,

Skambi vyturėlio daina.

Pabunda ir meilė, nerimsta širdis,

Visur vien gyvybės džiaugsminga viltis –

Pavasario aidi daina... (Juozas Samajauskas)

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/151-su-sv-velykom-2021