NAUJIENOS

Bendruomenės centrui - 20_2023-10-13

Vakaras „Rudens linksmybės“, skirtas

Slavikų seniūnijos bendruomenės centro veiklos 20-mečio jubiliejui 2023-10-13

   Gražų rudens vakarą bendruomenė rinkosi linksmai pasibūti, pasibendrauti, pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais, kaip liaudies išmintis sako, viščiukus  skaičiuoti rudenį. Tuo pačiu pasidžiaugėme Slavikų seniūnijos bendruomenės centro veiklos 20-mečiu ir jo nuveiktais darbais... Jaukią aplinką papildė Virginijos Liepuonienės paroda „Tarp žiedų“. Pasidžiaugėme sulaukę draugų, garbių viešnių bei svečių.

   Sintautų mėgėjų teatro „Unoras“ (režisierė Audronė Bingelienė) parodyta  Jono Skinkio komedija „Moters kerštas“ pakėlė šventinę nuotaiką. Besidžiaugdami gražaus jubiliejaus proga prisiminėme bendruomenės centro gražiais ir prasmingais darbais.

   Supratę, kad bendruomenė – žmonių sutelkimas į vieną kupetą – vienija įvairių organizacijų darbą, ugdo bendruomeniškumą, gerina gyvenamąją aplinką, rūpinasi bendruomenės teritorijos ekologine situaciją, plečia akiratį, 2003 m. gruodžio 29 d. įkūrėme Slavikų seniūnijos bendruomenės centrą. Pirmininke išrinkta mokytoja Viktorija Zaveckienė, o nuo 2006 m. – Renata Baltrušaitienė.

   Darbai pradėjo suktis. Bendruomenės iniciatyva organizuotos talkos, šventės, vakaronės, išvykos, tvarkomi nenaudojami pastatai, dalyvauta kompiuterinio raštingumo kursuose, gražiai pristatoma bendruomenės veikla rajono BC Asociacijos šventėse-mugėse. Kartu su seniūnija, aktyviu jaunimu tvarkomos ir prižiūrimos prieigos prie Šešupės. Įruošta tinklinio aikštelė, kurioje laisvalaikį leido vietiniai gyventojai ir svečiai. Būdavo organizuojamos atvirosios tinklinio varžybos, pritraukusios komandas ne tik iš Šakių rajono. Palaikomas glaudus ryšys su VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos darbuotojais. 2004 m. parengtas leidinėlis „Slavikų parapija“. Nuo 2007 m. išleisti 31 informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeris. Nuo 2018 m. leidžiamas sieninis kalendorius su seniūnijoje užfiksuotais peizažais.

   2011 m. iš projektinių lėšų atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta vaikų žaidimų aikštelė Slavikų pagrindinės mokyklos teritorijoje.2013 m. Slavikų kaimo kapelai nupirkti tautiniai kostiumai, dalis muzikos instrumentų, įsigyta kompiuterinė įranga ir išleista leidinys „Slavikų praeitis ir dabartis“ (2014).

   Nuo 2014 m. dalyvaujame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“. Esame daugkartiniai prizininkai.

   2015 m. iš projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Slavikų seniūnijos bendruomenės labui“ lėšų pastatyta lauko scena. Joje vyksta tradicinės kapelų šventės „Muzikantų sambūris“, kiti renginiai, švenčių proga organizuojamos įvairios instaliacijos, kurios džiugina praeivių akis. O ir Slavikų seniūnijos žemėlapis laiks nuo laiko pasipuošia gražiomis dekoracijomis.

    Daugelį metų dalyvaujame projekte „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis“. Vyko skautų stovyklos, organizuojami žygiai „Knygnešių takais“, sporto varžybos ir kitos veiklos.

   2018 m. iš projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose“ lėšų įrengtas neįgaliųjų pandusas į bendruomenės patalpas ir aikštelė prie įėjimo. Programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis atnaujinome dalį mažosios architektūros – koplytstulpių, stogastulpių, paminklinių skulptūrų. Atnaujintas parapijos atmintinų datų akmuo prie Slavikų Šv. Onos bažnyčios šventoriaus.

   Programos „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansuotų projektų lėšas skyrėme Oninių švenčių veikloms: gražiausios sodybos apdovanojimams, meninėms programoms ir kt.

   Kartu su seniūnija 2022 m. iniciavome heraldikos ženklų herbo, vėliavos, antspaudo sukūrimą ir įteisimą, kuo pasidžiaugėme Oninių šventės metu.

   Mūsų bendruomenės centras tapo „Šauniausia bendruomenė 2018“ rajone. Veiklų gausumas rodo, kad Slavikai – šviesių idėjų ir iškilių darbų bendruomenė – moka gyventi oriai ir gražiai, o jaunimas susitelkęs prasmingoms veikloms. 2004 – 2023 metais Slavikų seniūnijos bendruomenės centras įvykdė net 50 projektų...

   Labai norisi pasidžiaugti Šilgalių kaimo jaunimu, kurie jau 3 metai, kaip sėkmingai kiekvieną ketvirtadienį susieina, dalyvauja ir patys organizuoja įvairias veiklas. Smagu, kad jų iniciatyvas palaiko ir padeda bendruomenės centras, seniūnija. Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nutarimu šilgaliečiai buvo įvertinti nominacijai „Jaunimo iniciatyva“ (už skėčius ant bendruomenės pastato Šilgalių k. ir Išleistuvių šokius Slavikuose). Už abi veiklas Šilgalių kaimo jaunimas kartu su Atviru jaunimo centru įvertinti piniginiu prizu. Tai gražios bendrystės rezultatas. Dėkingi esame vadovėms ir projektui „Mobilus darbas su jaunimu Šakių rajone“. Šiais metais Šilgalių k. jaunimas nutarė atnaujinti kambarį, kuriame renkasi, aktyviai leidžia laisvalaikį. Rugsėjo pabaigoje visi pasidžiaugėme jų gražių darbų rezultatais.

   Džiaugiamės, giriamės darbais ir dėkojame visiems seniūnijos bendruomeniečiais, nesvarbu, ar jie yra centro nariais, prisidedantiems visokeriopa pagalba prie prasmingų krašto veiklų.

  Būdos kultūros namų kapela „Vandupė“ (vadovė Birutė Endriušienė) savo koncertu gražiai papuošė įteikiamų padėkų ir svečių sveikinimų virtinę. Bendruomeniškos padėkos (už aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose,  ilgametį rūpestį, gražias idėjas, pagalbą talkose ir renginiuose, už bendrystę) ir dovanos įteiktos tiems, kas labiausiai padėdavo, patartavo, būdavo kartu bendrystėje: Jonui Kapočiui, Slavikų seniūnijos darbuotojams, Akvilinai Ugenskienei, Jurinai Dervaitienei, Algimantai Kuncaitytei, Nijolei Lukošaitienei.

   Šilutės rajono savivaldybės narė, LR Seimo nario Jono Pinskaus patarėja Lijana Lekavičienė ne tik pasveikino bendruomenę su gražiu jubiliejumi, bet atvežė padėkas bei dovanų krepšelius ir buvusiam seniūnui Vidmantui Benediktui Sprainaičiui, finansininkei Ramutei Dovidaitienei.

   Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius pasidžiaugė gražiais bendruomenės darbais, įteikė padėkas pirmininkei ir aktyviai narei Algimantai Kuncaitytei bei padovanojo visiems gardų saldėsį.

   Sveikinimo žodžius ir linkėjimus tarė Slavikų seniūnijos seniūnas Redas Juškaitis, Šakių rajono BCA atstovės, kaimynai gotlybiškiečiai, Slavikų bendruomenės atstovai. Ir aišku, visi sveikintojai atvyko ne tuščiomis rankomis. Nuskambėjus paskutiniams kapelos atliekamų kūrinių akordams, visi dar neskubėjo skirstytis, smagiai pasibuvo, pasibendravo, girdami skanią košę ir ne tik...

   Kaip ir kiekvienas renginys, taip ir šis sulaukė rėmėjų paramos: UAB „Gulbelė“, Šakių rajono BCA, Slavikų seniūnijos bendruomenės centras, Slavikų seniūnija, Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinys.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/195-bendruomenes-centrui-202023-10-13