NAUJIENOS

Valstybės ir Tautiškos giesmės dienos minėjimas' 2024-07-06

 
Bendruomenė pakilia šventine nuotaika rinkosi prie Slavikų seniūnijos. Tarp medžių paruoštas tinklas su Lietuvos Respublikos žemėlapiu, kurį visi minėjimodalyviai papuošė lauko gėlėmis.
Iškilmingą svarbios Lietuvai datos paminėjimą pradėjo Slavikų seniūnijos seniūno Redo Juškaičio sveikinimo žodis. Skambėjo lietuviškos dainos, atliekamos visų susirinkusių slavikiečių balsais, pritariant gitaros muzikai.
Šiandien, liepos 6-ąją ir vėl, jau 16-ą kartą, padovanojome vieni kitiems vieningą milijonų balsų jėgą, giedodami „Tautišką giesmę“ aplink pasaulį! VIENAS TU – IŠ MILIJONŲ MŪSŲ VISŲ...