NAUJIENOS

Heraldikos diena Vilniuje' 2024-06-12

  Šventinis renginys „Lietuvos heraldika – mūsų tradicija ir vertybė“

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai
2024-06-12
2021 metais jauniausi tuo metu rajono seniūnai: Žvirgždaičių – Giedrė Snudaitienė ir Slavikų – Valdas Dumčius susirūpino, kad jų vadovaujamos seniūnijos neturi heraldinių etalonų, simbolių - herbų, vėliavų, antspaudų. Todėl kartu subendruomenėmis nutarta išskirti turtingą savitą seniūnijų istoriją ir įamžinti per heraldiką. Gražios bendrystės vienijami, Šakių rajono savivaldybei finansavus, atlikti dideli darbai: radome dailininką Raimundą Krukonį, kuris sukūrė eskizus Slavikų ir Žvirgždaičių seniūnijoms. Taip prasidėjo mūsų bendra graži kelionė, kol išgryninom heraldinių simbolių galutinę idėją, ne viename posėdyje derinome su Lietuvos heraldikos komisija ir ją pristatėme visuomenei 2022 metais vasaros švenčių metu.
Tai buvo laibai kruopštus, atsakingas procesas, galiausiai įprasmintas sukurtame seniūnijos herbe.
Naujai sukurtas Slavikų herbas, vėliavos ir antspaudas. Šis herbas simbolizuoja knygnešystę lietuviškos spaudos draudimo metais 1864–1904 m., kuomet nelegalios knygos buvo gabenamos Slavikų apylinkėse per Šešupės upę.
Knygnešystė vadinama XIX a. Lietuvos istorijos fenomenu, kuomet lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje. Šie leidiniai buvo nelegaliai gabenami per sieną ir platinami. Knygnešiai buvo persekiojami rusų valdžios (Dailininkas Raimundas Krukonis).
Herbo aprašymas. Mėlyname lauke auksinė knyga, aplink kurią – trys sidabrinės aštuoniakampės žvaigždės. Knygos lapai – sidabriniai. Skydo papėdėje banguota sidabrinė juosta, į kurią įkomponuota auksinė valtis.