"Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose"

 

   2018 m. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras pateikė projekto "Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose" paraišką. Gautas finansavimas iš LR Žemės ūkio ministerijos (4699,74 Eur) bei Šakių rajono savivaldybės (469,97 Eur).

   Projekto įvykdytas 2019 m. - prie bendruomenės patalpų Šilgalių k. įrengta aikštelė ir neįgaliųjų pandusas. Tikimės, kad įvykdyto projekto rezultatų dėka  bendruomeniečiai galės saugiai ir patogiai naudotis bendruomenės patalpomis, vykdyti įvairias veiklas.

   

PRIEŠ PROJEKTĄ...                                                       PO PROJEKTO ĮVYKDYMO...