Anketavimas apie renginius Slavikuose 2019

ANKETOS APIE RENGINIUS SLAVIKUOSE (vykdyta 2019 m. gruodžio mėn.)

ANALIZĖ

Jūsų amžius – 18-30 m. amžius – iš viso: 40

Jūsų amžius – 31-60 m. amžius – iš viso: 122 žmonės

Jūsų amžius – 61 ir daugiau m. amžiaus – iš viso: 72

                                                                                     Iš viso: 234 žmonės

1.      Ar, Jūsų nuomone, reikalinga remontuoti seniūnijos salę, kad būtų patogu organizuojant renginius ir dirbti kultūros darbuotojui?

o   Pritariu – remontuoti - 201

o   Nepritariu – neremontuoti – 31

o   Be nuomonės - 2

2.      Ar, Jūsų nuomone, reikalinga Slavikų miestelio šventė?

o   Taip - 226

o   Ne – 3

o    (5 – be nuomonės)

3.      Jūsų nuomone, Slavikų miestelio šventė turėtų būti švenčiama:

o   Vakare skvere prie Slavikų laisvalaikio salės (kai programoje 2-3 koncertai įvairaus amžiaus žiūrovui); - 183

o   Atlaidų dieną prie buvusios seniūnijos pakalnėje (kai programoje tik vienas koncertas vyresniems); - 30

o   Neturiu nuomonės; - 15

o   Pažymėti abu variantai - 6

o   Kiti pasiūlymai – surašyti iš visų grupių anketų.

O kodėl pakalnėj negali vykti keli koncertai – 1, Miestelio šventė neturi stoti į priešpriešą su atlaidais – 1, Kad būtų švenčiama ne kartu, kai Oninės atlaidai – 1, Ne prieš atlaidus – 5, Šventė turėtų vykti 1 savaitę prieš atlaidus anksčiau – 1, Keisti šventės dieną, datą – 4, Pasirinkti kitą dieną – 2, Palikti koncertą Atlaidų dieną bažnyčioje arba šalia bažnyčios. Miestelio šventė galėtų būti Joninių dieną ar kurį kitą šeštadienį, bet ne prieš Atlaidų dieną – 1, Pliaže – 1, Vakare skvere, bet ne atlaidų išvakarėse, tai nelabai etiška – 1, Miestelio renginių organizavimas tai: laisvalaikio centro, seniūnijos, mokyklos, parapijos ir visų reikalas – 1, Mažiau dejuoti, o rodyti iniciatyvą patiems – 1, Atlaidų šventė ir miestelio šventė negali būti tą patį savaitgalį – 1, Prieš arba po (atlaido) savaitę – 2, Šventė visiems – 1, Aš renginiuose nedalyvauju dėl sveikatos problemų – 1, Jaunimui vakare laisvalaikio salėje – 1, Seniūnijos salėje organizuoti tik smulkius renginius žiemą, nedideliems sambūriams atskira tematika (panašiai kaip dabar) – 1, Keisti šventės datą – 2, Pagal galimybę – 1, Ne prieš Atlaidus – 1, Miestelio šventės atskyrimas (pvz. per Jonines) – 1, Šventė visiems – 1.

          Kokių dar, Jūsų nuomone, renginių reikėtų Slavikuose, į kuriuos mielai eitumėte?

Diskotekos, šokiai – 9,Šokiai, filmų vakarai – 1, Šokiai jaunimui ir vyresniems kaimo gyventojams -1, Daugiau sporto švenčių- 1, Sveika gyvensena ar sporto – 1, Skirtų jaunimui – 1, Norisi daugiau koncertų – 1, Daugiau renginių vaikams – 1, Kino teatras po atviru dangumi, parodos arba meno dienos, manau, tikrai pritrauktų svečių – 1, Norėtųsi, kad renginiai vyktų ne darbo metu – 1, Šokių jaunimui šeštadienio vakarais – 3, Diskoteka jaunimui ir vyresniems sporto renginių -1, Norėtume vakaronių -1, Vertingų lektorių paskaitos – 1, Koncertų, šokių, naujametinių šventimų, vakaronių – 1, Koncertų, spektaklių – 3, Einu į visus renginius pagal galimybes – 1, Vakaronės, pasibuvimai įvairiomis temomis tiek žiemą, tiek vasarą -1, Vakaruškų – 1, Sporto varžybų ir koncertų – 1, Sporto, koncertų, vakaronių – 1, Senjorų mankšta (pajudėjimas) su muzika – 1, Šokių, diskotekų, aerobikos vakarų – 1, Rimtų renginių- 1, Naujų Metų sutikimo šventės – 3, Aerobikos užsiėmimų – 1, Kokie bus, stengsimės ateiti – 1, Su sportu susijusius – 1, Mielai eičiau, jei būtų atgaivintas kinas (buv. kultūros namuose, pvz.) – 1, Renginiai organizuojami, tik ne kas į juos eina, o neinantys per garsiai kalba, kad nieko nevyksta – 1, Rudens vakaronės – 1, Renginių pakanka – 1, Labai gerai edukaciniai renginiai, galėtų jų būti ir daugiau – 1, Manau, reikia vienos, bet „geros“ šventės. O šiaip šaunu, matau vyksta „darbelių renginiai“ tik jie lyg darbo metu – 1, Spektaklių, teatro grupių pasirodymų – 1, Nežinau – 1, Edukacijų Slavikų seniūnijos salėje – 1, Pageidauju, kad bet kokie renginiai būtų rengiami išeiginėmis, o ne darbo dienomis – 1, Renginių pakanka, tik reikia juose dalyvauti – 1, Tai turėtų siūlyti kultūros namų direktorė, o mes pasakysime ar mielai eitume – 1.