Bendruomeninei veiklai remti 2020

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

  

 

Slavikų seniūnijos seniūnui                                                                          2020-04-02  Nr. S-283                                                                              

DĖL 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“   VIEŠINIMO IR PARAIŠKŲ TEIKIMO 

               Slavikų seniūnijos interneto svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje prašome paskelbti tokio turinio skelbimą:

               „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Slavikų seniūnijos teritorijoje 2020 metais.

               Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Slavikų  seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

               Tinkama finansuoti laikoma 2020 m. kovo 18 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.2) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:

   - skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.         

               Slavikų seniūnijos teritorijai projekto(-tų) įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų suma 765,00 eurai.

               Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai bei paraiškos forma skelbiami  www.šakiai.lt žr. Gyventojams, žr. Bendruomeninės veiklos rėmimas.  

              Užpildytos, pasirašytos ir skenuotos paraiškos su visais priedais priimamos rajono savivaldybės priimamajame elektroniniu būdu savivaldybe@sakiai.lt iki 2020 m.  gegužės 4 d. 17 val.

                Informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345) 66115, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. “.

 IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUTARIMU LĖŠOS SKIRTOS SLAVIKŲ PARAPIJOS ATMINTINŲ DATŲ AKMENS PASTATYMUI PRIE SLAVIKŲ PARAPIJOS ŠV. ONOS BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS.

  SLAVIKŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRAS ĮVYKDĖ PROJEKTĄ "MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ATNAUJINIMAS SLAVIKUOSE 2020"                                                                                                                          

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                                         Redas Juškaitis

D. Jurgutienė, tel. (8 345) 66115, el.p. danute.jurgutiene@sakiai.lt

   


                                                     "PRIEŠ" IR "PO" VYKDANT PROJEKTĄ...