Valstybės dienos minėjimas 2020-07-06

Liepos 6 d. gimtuosiuose Slavikuose minėjome Valstybės dieną.

   Gausus būrys slavikiečių, parapijiečių, Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovės skautų dalyvavo Šv. Mišių aukoje už Tėvynę, po to buvo pasveikinome parapijos kleboną kun. Donatą Rolskį penkiolikos metųįšventinimo į kunigus proga. Iškilmingai, lygiai 21 val., kartu su visa Lietuva ir lietuviais visuose pasaulio kampeliuose giedojome Tautišką giesmę. Valstybės dienos proga visus pasveikino Slavikų seniūnas Valdas Dumčius.  Dar neskubėjome skirstytis, nes prie klebonijos pasibuvome, pabendravome, net pašokome kartu su Slavikų kaimo kapela. 

 Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/136-valstybes-dienos-minejimas-2020-07-06