Miestelio šventė 2020-07-26

Liepos 26 d. Slavikuose vyko Oninių šventė 

   Šv. Onos atlaidų nuotaika pradėjo dvelkti jau šeštadienį, kai į Slavikų parapiją iš Jurbarko pėsčiomis atvyko 5 piligrimai su kun. Andžėjumi Bieknieku OFM Cap. (Paulių miestelis, Jurbarko raj.). Kartu su parapijiečiais svečiai šventė vakarines Šv. Mišias.

   Šv. Onos atlaidų dieną piligrimai prisijungė prie Šv. Mišių fleitos muzikos garsais. Tarp 10 ir 12 val. Šv. Mišių skambėjo Viešpaties garbinimo giesmės. Oninių atlaidų Sumoje dalyvavo Kaimelio parapijos klebonas kun. Zenonas Stepanauskas ir Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis.

   Po Šv. Mišių Šv. Onos bažnyčioje, kalno papėdėje prie šventoriaus kan. Donatas Jasulaitis pašventino Slavikų parapijos atmintinų datų akmenį su keturiomis svarbiomis Slavikams datomis. Viena iš jų žymi net 225-rių metų Slavikų parapijos sukaktį. O Šv. Onos vardas bažnyčiai suteiktas 1840 m... Atmintinų datų akmuo pastatytas, įgyvendinant Slavikų seniūnijos bendruomenės centro projektą „Mažosios architektūros Slavikuose atnaujinimas 2020“ (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje. Gauta 765,- Eur parama. Slavikų Šv. Onos parapija prisidėjo 535,- Eur).

   Padėkos žodžius tarė parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, o suvenyrus su Slavikų simbolika, naują bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numerį svečiams įteikė Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovės skautės. Naujas „Slavikietis“ numeris pasiekė ir atlaiduose dalyvavusių parapijiečių namus.

    Išpuoselėtoje buvusios seniūnijos erdvėje vyko šventinis renginys - Slavikų miestelio šventė. Tai bendro - seniūno Valdo Dumčiaus su seniūnaičiais, seniūnijos darbuotojų: vyrų ir moterų, aktyvių bendruomeniečių, kultūros darbuotojų – komandinio darbo rezultatas. Slavikų seniūnijos seniūnaičiai visus vaišino Vidos Jakaitienės kepta namine duona, uogomis ir gira. Šventę pradėjusi Šakių kultūros centro Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė, pasidžiaugė dar viena sukaktimi Slavikuose – seniūnijai šiais metais 25 metai. Slavikų seniūnas Valdas Dumčius su seniūnaitėmis pasveikino Onutes, įteikdami dovanėles. Oninių šventėje svečiavosi Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Redas Juškaitis, kraštiečio-rėmėjo Albino Markevičiaus padėjėjas ir draugas Šarūnas Jonas Konkulevičius. Taip pat buvo  atvykę šauliai bei VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai su  keturkoju draugu. 

   Šventės dalyviai ne tik vaišinosi dešrelėmis, kuriomis pasirūpino Slavikų seniūnija bei kraštietis Albinas Markevičius, bet ir klausėsi Šakių kultūros centro kolektyvų: Briedžių laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Linas“ (vad. Asta Gigaitienė) bei Kidulių dvaro laisvalaikio salės gyvo garso grupės „Draugai“ (vad. Algimantas Petraitis) koncertų. 

Daugiau foto - NUOTRAUKOS