V. Adamkaus ąžuolynas 2020-08-02

   Rugpjūčio 2 d. Šakių rajoną aplankė J. E. Prezidentas Valdas Adamkus paminėti ąžuolyno 10 metų sukaktį. Šio gražaus ąžuolyno (Šilininkų miške, Žiūrių kaime) gyvavimu ir jubiliejinio renginio iniciatoriai VšĮ "Gerumo Ąžuolas", kuriame auga ir J. E. Prezidento Valdo Adamkaus bei žmonos Almos Adamkienės pasodinti ąžuolai. Prezidentas Valdas Adamkus pasodino dar vienąąžuolą, skirtą pasodinto ąžuolyno 10-mečiui. Visi susirinkę palinkėjome J. E. Prezidentui sveikatos ir susitikti Šilininkų pagiry dar po dešimtmečio bei pasigrožėti, kaip didingi medžiai stiebiasi aukštyn.

Daugiau foto -NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/141-v-adamkaus-azuolynas-2020-08-02