Skautų įžodis 2020-08-19

   Rugpjūčio 19 d. Slavikuose įvyko graži šventė - Slavikų Pranciškaus Petro Būčio skautų draugovės skautai davė iškilmingus skauto ir patyrusio skauto įžodžius. Rikiuotei vadovavo ir įžodžius priėmė Kybartų "Kęstučio ir Birutės" skautų draugovės draugininkė Vilija Stasaitienė.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/142-skautu-izodis-2020-08-19