Poezijos rudenėlis Kurynėje 2021

             

                             Poezijos rudenėlis' 2021

 

  Kiekvienas namelis gali virsti dvareliu. Kiekvienas sodas – sodų sodu. Kiekviena pieva – svajonių lankom. Jei tik nori ir turi savyje mažą karūnėlę, nukaltą iš orumo, pasididžiavimo ir tikėjimo... (Erika Drungytė)

 

  Jau tradiciniu tapęs Poezijos rudenėlis šiemet vėl sukvietė kraštiečius į gražų gamtos kampelį – Kurynės parką, kur Šakių rajono literatai, seniūnijos bei Šakių viešosios bibliotekos bendruomenės, Šakių rajono savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė minėjo kraštietės poetės Onutės Jasinskienės 80-tąjį gyvenimo jubiliejų. Taip pat buvo pristatyta naujausia poetės kūrybos knygelė „Paženklintas laikas“.

   Didžiuojamės ir džiaugiamės mūsų krašto šviesuoliais. Viena jų – „šilininkinė“ Ona Raževičiūtė – Jasinskienė. Tėviškėje, pamiškėje, Šilininkų kaime prabėgo vaikystė ir paauglystės metai. Sutikti žmonės, šeima, mokytojai, kaimynai suformavo menišką, įžvalgią, kūrybingą asmenybę.

   Po papurusiom pušų kepurėm,

   Kur braidė rasą žvitri vaikystė.

   Kol vilties užkerėta esu,

   Drauge paieškokim

   To apšviečiančio tyro baltumo

   Iš praeities...

 

   Paprasta, nuoširdi, besišypsanti, pasitempusi, mąslaus žvilgsnio... Pasiruošusi žodį ar sakinį su sveiko džiugesio gaidele geranoriškai pataisyti, smagiai zanavykiškai pašposyti.Gimtosios kalbos mokytoja ieško ir skatina ieškoti gėrio ir grožio prasmės.

   „Eiliuoti pradėjusi dar mokykloje, pirmąjį eilėraštį išspausdino Pagėgių rajono laikraštis apie 1957-1958 metus“. Ir tų eilėraščių jau nemažai: jie sugulė net į 8 knygeles: „Susikaupimo metas“ (1996), „Prisiglaudimai“ (1998), Poezijos rinktinė „Pasišauksiu žodį“ (2002), „Aguonų laužavietė“ (2006), „Dienų dėlionė“ (2011), „Keliauja kelias“ (2015), „Apyaušris“ (2016), „Paženklintas laikas“ (2020).

   Pagal poetės eiles kompozitoriai Algirdas Motuza, Petras Sutkus, Rimanta Poderytė ir Remigijus Poderis sukūrė nemažai dainų. Renginio metu buvo malonu klausytis Rimantos ir Remigijaus atliekamų dainų.

   1999 m. už kūrybinį darbą, tarnystę žodžiui poetei Onutei Jasinskienei įteikta savivaldybės nominacijos „Aitvaras“ statulėlė.

   2016 m. per „Aitvarų“ įteikimo ceremoniją Onutei Jasinskienei – už nuopelnus buvo įteikta savivaldybės premija.

   2020 m. įteikta Jono Augustaičio vardinė statulėlė „Raidė A“.

 

   Saulėtą ir šiltą rudens dieną papuošė ne tik pačios Onutės Jasinskienės kūryba, bet ir Šakių rajono literatų skaitomos eilės. Poezijos rudenėlio dalyviai klausėsi Ritos Mockeliūnienės, Danutės Batiesienės, Vitalijos Ližaitienės, Rasos Bublaitienės, Valerijos Endriukaitienės, Marytės Rastupkevičiūtės ir Linos Eringienės kūrybos. 

   

    Renginio metu buvo pristatytas konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“, kuriame dalyvauja Slavikų seniūnijos bendruomenės centras, dalyviams dalinamos šviesą atspindinčios priemonės.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/155-poezijos-rudenelis-kuryneje-2021-09-09