Naktinis pėsčiųjų žygis 2021-10-01

Spalio 1 d. Šakių rajono jaunimas rinkosi Slavikuose, kur vyko Šakių socialinių paslaugų centro Atviro jaunimo centro ir Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ir laisvalaikio salės organizuotas naktinis žygis „Knygnešių takais“. Beveik trys dešimtys žygeivių iš Slavikų, Šilgalių, Gotlybiškių, Šakių, Gelgaudiškio, net Kazlų Rūdos žygį pradėjo prie Slavikų kaimo katalikų kapinių, kuriose yra palaidoti 9 Slavikų krašto knygnešiai. Norisi pasidžiaugti, kad šiuo žygiu susidomėjo ir aktyviai dalyvavo Šakių 405-osios kuopos šauliai. Trumpai supažindinti su Slavikų istorija, susipažinę tarpusavyje, apsiginklavę šviesą atspindinčiomis priemonėmis, žygio dalyviai pagerbė Slavikų krašto knygnešių atminimą, aplankydami jų kapus ir uždegdami atminimo žvakeles. Pasiekę Slavikų Šv. Onos bažnyčią, dar išgirdo krašto istorijos, kas buvo vykdoma viso žygio metu, toliau žygiavo ne tik keliu, bet ir pašešupio keliukais, kol pasiekė Velnupį. Čia, nužingsniavę daugiau kaip pusę kelio, turėjo galimybę pabendrauti, pasistiprinti išsikeptomis dešrelėmis. Na, o šaunieji šaulių vadovai mielai parodė jaunimui, kaip galima gamtoje pasigaminti košės. Jau sulaukę visiškos tamsos ir nepajutę, kad visas žygis užtruko 3 val., žygeiviai patraukė atgalios. Pakeliui aplankė Marijos koplytėlę ir linksmi bei saugūs pasiekė žygio finišą. Džiugu, kad bendru sutarimu, jau planuojamas kitas žygis, aplankyti knygnešių – Būčių – sodybą. Galbūt taps tradicija smagūs žygiavimai, persipynę istorija, maloniu bendravimu ir bendradarbiavimu. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Slavikų seniūnijos seniūnui už paramą, visokeriopą pagalbą, o visiems dalyviams už dalyvavimą.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/156-naktinis-pesciuju-zygis-2021-10-01