Knygnešio diena' 2022-03-16

Kovo 16 d. - Knygnešio diena. Kiekvienais metais slavikiečiai mini šią žymią datą. Mūsų krašte knygnešystės veikla besirūpinančiam Sudargo klebonui M. Sederevičiui talkino net 19 Slavikų krašto knygnešių...

   Šiandien seniūnijos, bibliotekos, kultūros darbuotojai aplankė Slavikų katalikų kapinėse palaidotų 9 knygnešių kapus, uždegė atminimo žvakeles.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPwyucbX0YI