"Širdys pilnos lietuviškų žodžių" 2022-03-20

 

   Kovo 20 d. Slavikų Šv. Onos parapijos bažnyčioje po Šv. Mišių parapijiečiai paminėjo Knygnešių dieną – Sudargo dramos studija pristatė literatūrinę kompoziciją „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtą knygnešių tėvo Martyno Sederevičiaus atminimui.

    Apie jį rašoma: „Martynas į Slavikus atvažiuodavo kiekvieną penktadienį susitikdavo su bičiuliais knygnešiais, atveždavo knygas, pakalbindavo vaikus. Didžiausia šventė būdavo vasarą per Šv. Onos atlaidus. Slavikų parapijos žmonės laukdavo pasirodant Martyno. Atvykęs, savo žirgą palikdavo prie špitolės, pagalbininkai paimdavo knygas iš slėptuvės, esančios brikutyje ir dalindavo žmonėms, o pats nuskubėdavo į bažnyčią klausyti išpažinčių. Žmonių jis buvo mylimas, prie klausyklos nusidriekdavo eilės, visi norėjo atlikti išpažintį pas Martyną. Pamokslą sakydavo irgi Martynas - žmonės įsiklausydavo į kiekvieną jo žodį. Su kitais kunigais kaip ir neturėdavo reikalų, tik spaudos leidybai surinkdavo pinigėlių. Martynas dirbo paprastiems žmonėms ir buvo jų mylimas“.

   Džiaugiamės, kad Slavikų krašto knygnešiai aktyviai talkino kun. Martynui Sederevičiui, stengėsi išsaugoti uždraustą lietuvišką žodį...

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/168-qsirdys-pilnos-lietuvisku-zodziuq-2022-03-20