Poezijos ir muzikos vakaras 2022-04-22

           Poezijos ir muzikos vakaras „Gyvenime, liepte mažyti...“,

 skirtas kraštietės poetės Janinos Martišienės 80-osioms gimimo metinėms paminėti

 

   „Kiekvienas žmogus turi savitą, jam vienam težinomą, kitų neliečiamą pasaulį – savas mintis, troškimus, polėkius. Savo slaptąjį – AŠ. Tu minčių turbūt niekada garsiai ir nepasakytum. Bet jos išsiveržia nejučiom... tas didelis noras padovanoti žmonėms nors mažą kibirkštėlę džiaugsmo, susimąstymo apie save, atitraukti nuo kasdienybės pilkumos, nebaigtų darbų naštos.

   Amžina – mažo ar didelio – kūrėjo svajonė būti atrastam, suprastam, priimtam. O slapta viltis – parašyti patį gražiausią posmą – neleidžia nurimti“ (Janina Martišienė)

 

   Balandžio 22 d. Slavikuose įvyko gražus ir šiltas vakaras, skirtas slavikietės, mokytojos, poetės, kultūros darbuotojos Janinos Martišienės 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Visą vakarą buvo skaitomos poetės Janinos Martišienės eilės, dainomis pagal jos eiles papuošė Jūratė Tumosaitė, Vaida Stankevičienė ir Valdas Sinkevičius.

   Norisi pasidžiaugti, kad prisiminimais apie Janiną pasidalino kaimynai, bendradarbiai Onutė Jasinskienė, Juozas Urbonas ir Laima Mockevičienė. Džiaugiamės ir Slavikų seniūnu Valdu Dumčiumi, dalyvavusiu poezijos ir muzikos vakare.

  Vakaro viešnios: Laima Mockevičienė, Kristina Tučinskaitė, Rasa Bublaitienė, Auksė Kriščiokaitienė, Ugnė Štrimaitytė, Elvyra Intupienė, Irena Plaušinaitytė, Ingrida Jonuškienė, Vitalija Ližaitienė ir Lina Eringienė, skaitydamos poetės Janinos Martišienės eiles, tarsi apkabino kiekvieną jos rūpesčiu, meile, tikėjimu. O ekrane besikeičiantys jos gyvenimo akimirkų vaizdai tarsi suteikė pačios Janinos buvimo drauge jausmą.

   Jaukią laisvalaikio salės aplinką papildė slavikietės Gražinos Polterienės tapybos darbų paroda, kurią pristatyti padėjo jos dukra Vilija.

   Poezijos ir muzikos vakaras „Gyvenime, liepte mažyti...“ baigėsi visų bendru nusilenkimu ir atminimo žvakelių uždegimu ant poetės Janinos Martišienės kapo... Ačiū dukterėčiai Kristinai už papuoštą poetės kapą...

     Daugiau foto - NUORAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/169-poezijos-ir-muzikos-vakaras-2022-04-22