Oninių šventė Slavikuose 2022-07-24

   

O vasara tolsta...

Prinokusios varpos

į žemę palinko.

Dangus tyliai stebi

auksuotąją brandą.

Palaimina grūdą,

sukaupusį visa,

kas aukšta,

gražu ir prasminga.

 

Pašiurpusį

miežio akuotą,

šypsniukui praskilusį obuolį,

šermukšnio oranžinę kekę

širdin įsidėkim kaip lobį.

Palaimos žvilgsniu

palydėkim

padange keliaujantį pulką –

lai lekia!

O mes pasilikim: laimingi,

kad turime savo gyvenimą –

vienintelį tokį!

 

Kad nesame kam nusidėję,

kalti ar skolingi!

            Ona Jasinskienė

 

    Liepos 24 d. Slavikuose po Šv. Onos atlaidų garsiai nuskambėjo Oninių šventė. Šiemet ji ypatinga tuo, kad Slavikų seniūnijos bendruomenei, parapijiečiams ir svečiams buvo pristatytas ir pašventintas Slavikų herbas ir vėliava. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo ir autorius dailininkas Raimundas Krukonis, o Slavikų heraldiką pašventino klebonas kun. Antanas Vytautas Matusevičius. Garbės sargyboje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovės skautai ir  Lietuvos šaulių sąjungos 405-os Šakių kuopos šauliai.

   Sulaukėme ir garbių svečių. Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, ne tik pasveikino susirinkusius šventės dalyvius, įteikė padėkos raštą Šilgalių seniūnaitijos seniūnaičiui Arūnui Stravinskui, bet ir padovanojo visiems muzikinį kūrinį – atliko dainą „Zanavykija“.

   Nuoširdžius sveikinimus perdavė ir Seimo narės Irenos Haase patarėjas Arimantas Dumčius bei Seimo nario Giedriaus Surplio patarėjas Raimondas Januševičius.

   Pasidžiaugėme, kad mūsų svarbią dieną kartu buvo kraštiečio Albino Markevičiaus padėjėjas Šarūnas Konkulevičius.

    Slavikų seniūnijos seniūnas Valdas Dumčius ir specialistė Birutė Mačienė pasveikino seniūnijos Onutes, papuošdami jas vasariškomis skrybėlaitėmis, o atvykusioms viešnioms paskyrė koncerto muzikinius kūrinius.

   Taip pat buvo apdovanoti penkių gražiausių sodybų šeimininkai.

    O kokia Oninių šventė, jei neparagaujama naminės ruginės duonos su gira? Ja vaišino Slavikų seniūnijos seniūnaičiai ir specialistė Birutė.

   Mažųjų šventės dalyvių laukė Šakių cirko mokyklos edukacijos „Susipažink su cirko žanrais“.

   Pristatytas naujausias Slavikų seniūnijos bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeris.

   Slavikų seniūnijos bendruomenės centras aštuntus metus dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2022-2023“. Tad kvietėme prieiti prie stalo su priemonėmis ir pasiimti dovanų šviesą atspindinčią priemonę bei viktorinoje  saugaus eismo tema patikrinti savo žinias... Tuo pačiu vyko diskusijos apie saugumą keliuose ir gatvėse.

   O atsiminimui apie šią Oninių šventę buvo galima įsiamžinti prie foto sienelės ir pasisupti ant sūpynių.

   Taip pat pas svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos 405-os Šakių kuopos šauliai. Su jais kartu buvo ir VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai su tarnybiniu šunimi.

Pasidžiaugėme šventės rėmėjais, padėkodami jiems garsiais aplodismentais.

Tad nuoširdžiausią „AČIŪ“ tariame:

Kraštiečiui Albinui Markevičiui;

UAB „AUGA GRŪDUVA“;

UAB „Gulbelė“;

Slavikų seniūnijos ūkininkams, aktyviems bendruomenės nariams...

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras įvykdė projektą „Oninių šventė Slavikuose“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (projektų finansavimo konkursas, skirtas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje).

    Už Oninių šventės organizavimą, pagalbą, papuošimus dėkojame seniūnijos darbuotojams, seniūnaičiams, visiems pagalbininkams ir visoms padėjėjoms...

   Už pagalbą įamžinant Šv. Onos atlaidus ir Oninių šventę dėkojame Linai Poškevičiūtei.

   Norintys įsigyti vėliavėlių su Slavikų herbu, galite užsukti į Slavikų seniūniją ar biblioteką.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS