Laisvės gynėjų diena 2023-01-13

Su Laisvės gynėjų diena!
Pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" atminimo žvakeles languose uždegė Šakių "Varpo" mokyklos Slavikų skyriaus ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinio Slavikų salė, Slavikų seniūnija.