Valstybės atkūrimo diena' 2023-02-15

MAŽUTĖ Tu – mažutė, tu telpi visa

Į Čiurlionio karalių delnus...

Tu – riekelė duonos kasdieninės

Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio – mažas lopinėlis,

Žalgirio šarvų plieninis žvynas.

Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.

Ežerų dangaus tyriausias lašas.

Žalias rytas ant pilkų arimų,

Spindulių lietus aikštės erdvėj.

Tu – ant gaublio – padūmavęs gintaras

Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė.

Mūsų delnuose tu – nesudeginama.

Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu – saulės kraštas. (Janina Degutytė)

 

   Vasario 15-osios vakaras... Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Slavikuose buvo pakilios nuotaikos. Kartu sugiedojome Tautišką giesmę, tautai svarbios šventės proga sveikinimo žodžius tarė Slavikų seniūnijos specialistė Birutė Mačienė, poezijos posmais papuošė Auksė Kriščiokaitienė ir Renata Baltrušaitienė. 

  Skambias ir širdžiai mielas dainas dovanojo Šakių kultūros centro kolektyvai: Griškabūdžio padalinio Barzdų salės mišrus vokalinis ansamblis „Sodžius“ (vad. Rasa Malinauskienė) ir Šakių kultūros centro instrumentinė muzikos grupė „Repriza“ (vad. Zigmas Balnius).

   Renginio dalyviai grožėjosi Jono Viškelio popieriaus karpinių paroda.

   Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams – Šakių kultūros centrui ir Slavikų seniūnijai, už pagalbą – bendruomeniečiams.

Daugiau foto - NUOTRAUKOS

http://slavikai.lt/index.php/galerija/category/184-valstybes-atkurimo-diena-2023-02-15