Kovo 11-oji' 2023-03-10

Kokia graži, gimtine mano,

tu tėviškė kiekvieno širdyje.

Čia kloniai, čia žali laukai,

lyg akys tyvuliuoja ežerai...

 

Gimtinės laukų žalias šilkas,

nuo durų slenksčio, lig dangaus,

molinės krosnies kvapas šiltas,

visai kaip artimo žmogaus.

 

Galėčiau daug apie tave kalbėti,

Brangi gimtine, tu mana.

Tave mūs dainiai apdainavo

Ir visa meilė vien tik tau skirta.

 

     Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - tai šventė, simbolizuojanti vieningos Lietuvos stiprybę ir dvasią. Tai diena, kuri liudija, kad esame stipri tauta laisvoje valstybėje, tikime savo jėgomis, tikime savo ateitimi, tikime Lietuva.

    Kad ši  šventė iš ties didinga, abejonių nėra. Ši diena nulėmė tai, kad šiandien galime gyventi laisvoje Lietuvos respublikoje, kad turime galimybę orūs stovėti tarp kitų tautų šalių, kad esame laisvi, pripažinti...

  Ši diena lėmė tai, kad galime laisvai bendrauti su kitomis tautomis, ji išvadavo nuo kasdienybės baimės būti persekiojamu, varžomu ir įtarinėjamu. Tad svarbiausia šios dienos dovana - LAISVĖ, būti savimi.

    Slavikiečiai gražiai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Sveikinimo žodžius tarė Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Redas Juškaitis, Slavikų seniūnijos specialistė Birutė Mačienė. Taip pat jie Slavikų seniūnijos vardu už aktyvią veiklą įteikė gėlių puokštes seniūnaitėms Neringai Žilionienei ir Raimondai Šuikienei.

   Renginio dalyviai ne tik grožėjosi Algio Augustaičio tapybos parodų paroda „Palinkėkime vieni kitiems ramybės“, bet ir tapo savotiškais detektyvais. Mat Plokščių mėgėjų teatras parodė komediją – spektaklį „Orakulas“ (vad. Neringa Pilypaitienė), kurio metu išaiškėjo, kaip stebuklingai dingsta ir vėl atsiranda pinigai...