Parodos "Tarp žiedų" pristatymas 2023-05-04

 

O sodų žydėjimo siautulys!

O žaliuojančios žemės grožis!

Tik atlapoji

namų ir sielos duris

ir apsvaigęs kartoji:

„Žmonės!

Dainuokim, mylėkime,

džiaukimės,

kol gyvenimas šypsosi,

kol žinom, kad esame

sau ir kitiems reikalingi,

kol pavasariai

žiedlapiais sninga,

kol vasaros duona sukvimpa,

kol rudenys barsto

dosnų brandumo auksą,

o žiemos – nedrąsios

ir baugščios...

Džiaukimės

ir dalinkime džiaugsmą!

                             Ona Jasinskienė.

   Gegužės 4 d. Slavikų mokyklos salėje įvyko Virginijos Liepuonienės tapybos darbų parodos „Tarp žiedų“ pristatymas, skirtas Motinos dienai. Kartu su parodos autore skambias dainas dovanojo Šakių kultūros centro pagyvenusių žmonių vokalinis ansamblis „Siesartis“ (vad. Asta Grigaitienė). Ačiū viešnioms už padovanotą šiltą valandėlę ir žiūrovams – ne tik klausiusiems, bet ir įsigijusiems autorės darbų.