Seniūnijos administracija

 

 

 

Slavikų seniūnija yra Šakių rajone, centras - Slavikai. Plotas 65 km²; 

 

Adresas:  

 

SLAVIKŲ SENIŪNIJA
Pasieniečių g. 2,  Slavikų km.,
LT-71361, Šakių r. sav.
Tel. 8 345 43267, 8 682 19093
Fax. 8 345 43267.

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

ADMINISTRACIJA:

 

Seniūnijos darbuotojai:    

 Seniūnas  -  Redas Juškaitis tel. Nr. +370 695 30089, +370 345 50144

 Specialistė  - Birutė Mačienė

 Soc. darbo organizatorė - Lilija Šukaitienė, tel. Nr. +370 607 97724

 Soc. darbuotoja su šeimomis - Kristina Baršauskienė

 Specialistė žemės ūkiui - Jolita Valavičienė

 Kapinių prižiūrėtojas - Antanas Baršauskas +370 616 49326

 

 

 

 

 

Slavikų seniūnija įsteigta 1995 m. Seniūnijos teritorijoje gyvena 673 gyventojai (2017 m. duomenimis).

Yra pagrindinė mokykla, iki 2004 m. vasaros veikė ir Šilgalių pradinė mokykla (sumažėjus moksleivių skaičiui ji uždaryta). Veikia biblioteka, medicinos punktas, 1 parduotuvė. Slavikiečiai labai patenkinti savo teritorijoje turintys VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardą. Slavikiečių laisvalaikiu rūpinasi Šakių kultūros centro laisvalaikio salė.

  1995 – 2000 m. seniūnijai vadovavo Vitas Barštaitis.

  2000 m. birželio–liepos mėnesiais seniūnu dirbo Juozas Bendikis. Jam susirgus, laikinai seniūno pareigas vykdė Vida Janušaitienė.

  Nuo 2001 m. pradžios, laimėjęs konkursą, seniūnu dirbo Vidmantas Benediktas Sprainaitis (iki 2017-12-29).

  Nuo 2018 metų pradžios iki 2020-02-17 d. seniūnijai vadovavo Sudargo seniūnė l.e. Slavikų seniūno pareigas Rita Grigaitienė.

  Nuo 2020 m. vasario 17 d., laimėjęs konkursą, Slavikų seniūnu pradėjo dirbti Valdas Dumčius.

  Nuo 2023 m. sausio 6 d. l. e. p. seniūno pareigose Sudargo seniūnė Rita Grigaitienė.

  Nuo 2023 m. birželio 1 d., laimėjęs konkursą, Slavikų seniūnu pradėjo dirbti Redas Juškaitis.

 

  2001 m. Visuotinio surašymo duomenimis Slavikų seniūnijoje užregistruoti 895 gyventojai (vyrų – 433, moterų – 462).

  2003 m. užregistruoti 458 ūkininkaujantys žmonės (Slavikų seniūnijoje).

  2006 m. Slavikų seniūnijoje – 945 gyventojai (iš jų vaikų – 298).

  2019 m. pab. Slavikų seniūnijoje gyveno 641 gyventojai.

  2020 m. pab. Slavikų seniūnijoje gyveno 599 gyventojai.

  2021 m. pab. Slavikų seniūnijoje gyveno 572 gyventojai.

  2022 m. pab. Slavikų seniūnijoje gyveno 546 gyventojai.

  Slavikų seniūnija jungia 13 kaimų: Slavikų, Žiūrių, Žiurkalnio, Šilininkų, Juodupėnų, Aukštosios,  Verpikų, Būtviliškių, Juškakaimių, Šilgalių, Rukšnių (Skrynupių, Pliorišių,  likę be gyventojų). Kaukakalnių kaimas priskirtas Kudirkos Naumiesčio seniūnijai.

  Seniūnija  yra patogioje geografinėje vietovėje: pietvakariuose teka Šešupė, į ją įteka  Aukspirta, Blusupis, Siesartis, Juodupis, Dervos, Tūtupis, Gedupis. Gražiu gamtovaizdžiu galima grožėtis turistams, vykstantiems dviračiais. Yra kelios bendro naudojimo aikštelės (neįregistruotos poilsiavietės - maudyklės) prie Šešupės.

  Prie lankytinų vietų priskiriama Slavikų Šv. Onos bažnyčia, kuri pastatyta 1754 m. Nors senosios bažnyčios nėra, jos vietoje pastatyta (1835 m.) dabartinė bažnyčia. Bažnyčioje yra medinių skulptūrų bei paveikslų, kurių amžius siekia net XIX a. Šventoriuje stovi varpinė, kurioje pakabinti 2 varpai. Vienas, lietas 1874 m., kitas – 2003 m. Knygnešių laikais šios varpinės rūsys buvo naudojamas kaip uždraustos literatūros slėptuvė. Šventoriuje buvo ąžuolinis kryžius, pastatytas 1935 m., skirtas misijoms atminti bei yra medinis rūpintojėlis – stogastulpis, pastatytas 1987 m. (aut. Juozas Palubinskas), skirtas Misijoms atminti, kuris atnaujintas 2019 m. (aut. Dainoras Turevičius). Taip atnaujintas šventoriuje stovėjęs stogastulpis, pastatytas 187 m. (aut. Juozas Palubinskas) knygnešiams atminti (2019 m. aut. Dainoras Turevičius).

  Prie kelio Kudirkos Naumiestis – Jurbarkas galima pasigrožėti paminkline skulptūra, skirta Rytų apeigų vyskupo Pr. P. Būčio gimtinės pažymėjimo vieta (Šilgalių k.), Juškakaimių k. galima aplankyti Z. Naujokaičio įkurtą Kurynės dendrologinį rinkinį - Kurynės parką, prie buvusios seniūnijos – senųjų Slavikų vietoje – ąžuoliniu kryžiumi Lietuvos Nepriklausomybės 10-ečiui paminėti, prie kurio vykdavo pavasarininkų ir šaulių renginiai. Senuosius Slavikus įamžino paminklinė skulptūra "Senieji Slavikai", skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti. Prie jos 2017 m. per Šv.Onos atlaidus kun. D. Rolskis pašventino atminimo lentas, kuriose įamžinti Slavikų valsčiaus 1918-1920 m. savanoriai ir Vyčio kryžiaus ordininkai.

  Netoli nuo Šešupės, ant kalnelio stovi Marijos koplytėlė, pastatyta 1937 m. kaip protestas lenkams, užgrobusiems Vilnių, kurios pastatymo fundatoriai buvo knygnešiai Agota ir Vladislovas Palčinskai.

  Žymūs mūsų krašto žmonės: Rytų apeigų vyskupas Pr. P. Būčys, pranciškonas A. A. Dirvelė, dramaturgas Pr. Bagdanavičius – Bagdas (Naumiestiškis), mokytojas, kunigas, prozininkas V. J. Bagdanavičius, pedagogas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas J. Cimbolaitis, daktaras J. P. Lenktaitis, inžinierius A. Kajackas, mokytojas A. Kudirka, rašytojas Pr. Kutkaitis, poetė J. Martišienė, daraktorius J. Markuza, filosofas, pedagogas, tautosakos rinkėjas P. Markuza, broliai A., J., St., Z. Naujokaičiai, daktaras J. Povilaitis,  kraštietis, nuolat remiantis Slavikų kraštą A. Markevičius, savanoriai: A. Bunikis, S. Rekešius, fizikė, pedagogė B. Kriščiūnienė (Rubikaitė), genetikas J. Rubikas, poetė E. Valaitytė, J. Zubrickas, literatūros tyrinėtojas, kritikas J. Stepšys, poetės O. Jasinskienė, J. Martišienė.