Sveikatingumo žygis Slavikai – Sudargas

 


Spalio 6 dieną mokykloje vyko sveikatingumo žygis Slavikai – Sudargas. Jame dalyvavo 7-10 klasių mokiniai. Žygį organizavo Šešupės euroregijono informacijos centro direktorė Eglė Plančiūnienė ir sveikatos centro darbuotoja Justė Naujokaitytė. Dalyviai nužingsniavo 14 kilometrų. Sudarge, gražiame piliakalnių prieglobstyje, mokiniai klausėsi įdomaus pasakojimo apie Sudargo istoriją, kurią papasakojo Eglė Plančiūnienė. Mokiniai ragavo šiltos žolelių arbatos. 

Daugiau nuotraukų...
 

Judrioji savaitė_2015 m.

           


Kiekvieną rugsėjį visose Europos Sąjungos šalyse organizuojama Europos judrioji savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Ta proga rugsėjo 16 d. Slavikų pagrindinėje mokykloje vyko fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos populiarinimo popietė, kurioje viešėjo Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis ir kraštietė, sveikos gyvensenos propaguotoja, Justė Naujokaitytė. Iš pat ryto svečiai visai mokyklos bendruomenei suorganizavo netradicinę apšilimo mankštą, po kurios mokytojai ir mokiniai išsirikiavo „indėnų žygiui“ iki Šešupės.  Kartu tai buvo Sveikuolių sąjungos prezidento D.Kepenio pamoka ne tik apie fizinę, bet ir dvasinę sveikatą, apie pagarbą šalia esančiam, gebėjimą klausytis, kalbėti ir meną susikalbėti, darnios komandos privalumus ir sveikos gyvensenos svarbą harmoningos asmenybės formavimuisi. Žygio pabaigą vainikavo drąsiausiųjų maudynės Šešupėje. Daugiau nuotraukų...

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Dainelienė 


     

Gimtinę širdy išsinešęs...

 


Prieš šimtmečius įaugo mano

šaknys šiton žemėn,   

Ir šimtmečių juoda audra 

jų neišraus, -

Ar išdidi viršūnė

tėviškės padangę

ramią remią,

Ar ūkanose

prošvaisčių dairaus.

        Bernardas Brazdžionis

Šis posmas   ypač tinka

mūsų mielam

svečiui, garbiam žmogui,

p.Albinui Markevičiui, kuris niekada nepamiršo Lietuvos ir gimtųjų Slavikų krašto.  A. Markevičius lankėsi rudenėjančioje Lietuvoje ir  užsuko aplankyti savo Gimtinės. 

Mielai sutiko

apsilankyti mokykloje, domėjosi  mūsų   gyvenimu,

teigdamas, kad, jei bus šviesus ir pozityvus jaunimas,

tai bus ir Lietuva

gražesnė. Darbas, mokslas, doras elgesys

visada gali padėti žmogui susikurti geresnį, šviesesnį gyvenimą.A.Markevičius prisiminė ilgą ir nelengvą gyvenimo kelią, kuriuo garbingai žengdamas užsitarnavo visuotinę pagarbą ir pripažinimą. Mažai kas patikėtų, kad šitas žmogus, seniai gyvenantis toli nuo Lietuvos, gali taip puikiai, be jokio akcento, kalbėti lietuviškai, taip puikiai prisiminti gimtojo kaimo gyventojus, jų sodybas, pavardes ir vardus.  Lietuvos nepamiršta ir p. Albino vaikai: duktė Zina ir sūnus Marius. Jau pradedame laukti naujo Mariaus kuriamo filmo apie lietuvių vargus Sibire. Dėkodami už apsilankymą, linkime, kad Dangus globotų tuos, kurie daro gerus darbus savo artimui...

                                                                                        Mokyt. Virginija  Zubrickaitė


 

 

 

30asis Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) Europos eismo saugumo konkursas


Į Austriją, kur Vienoje vyks konkursas, išvykusią Lietuvos dviratininkų komandą sudaro du berniukai ir dvi mergaitės (gim. 2003-2004) iš Panevėžio rajono, Kauno, Marijampolės ir Šakių rajono mokyklų. Treniravo vaikus treneriai Eglė Janulevičienė, Rimantas Tepcovas, Benas Jankevičius, Saulius Janulevičius. Daug laiko ir energijos skyrė vaikų pasiruošimui ir jų mokyklų mokytojai bei tėveliai. Vienoje penktadienį prasidėsiančiame saugaus eismo 3 dienų konkurse dalyvaus 25 komandos iš įvairių šalių.


Linkime sėkmės mūsų mergaitėms Laurai ir Deimantei.

Laukiame sugrįžtančių :) 

 


 

 

NACIONALINĖJE KONFERENCIJOJE DALIJOMĖS PATIRTIMI


Birželio 17 dieną grupė   mokyklos mokytojų dalyvavo LR   seime vykusioje nacionalinėje   konferencijoje „Emocinis   intelektas (EI) švietimo   sistemoje“. EI trumpiausias   apibrėžimas – „Būti intelektualiam   apie savo ir kitų emocijas.“   Emocinio intelekto pagrindas -   žmogaus savivertė ir pagarba kitam išsivysto mokykliniame amžiuje ir    daro įtaką tolimesniam asmenybės formavimuisi, tad ir pedagogams   reikia įgyti žinių, išmokti tinkamų   įrankių EI lavinimui.

Slavikų pagrindinė mokykla yra viena iš 10-ies Lietuvos ugdymo įstaigų, kurioje Vilniaus privati gimnazija kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir tarptautine kompanija „BCS International“ inicijavo emocinio intelekto mokymų pilotinę programą. Konferencijos metu buvo apibendrinti programos rezultatai, pasidalinta patirtimi, leidykla "Šviesa" pristatė būsimas priemones EI lavinimui Lietuvos mokyklose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Dainelienė skaitė pranešimą apie emociškai intelektualios aplinkos kūrimą mūsų mokykloje. Konferencijos nuotraukos 

Plačiau apie konferenciją galite rasti: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/lietuvos_vaikai_gali_augti_laimingi

Mokytoja Sigita Mikelionienė