SVEIKINAME !!!


MŪSŲ MOKYKLOS MOKINIAI,

Martynas Čereškevičius,

 Lukas Mačiulaitis, 

Rugilė Lekavičiūtė, 

Rūta Šimkutė,


JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“

NACIONALINIO ETAPO NUGALĖTOJAI !!!!


Su nenuilstančiu treneriu, MOKYKLOS DIREKTORIUMI J. RAKICKU priešaky, Jūs, vaikai, garsinate Slavikus.

 

Tokios svarios PERGALĖS pasiekiamos ilgo ir kantraus darbo, ryžto dėka.

 

DIDŽIUOJAMĖS JUMIS  ir linkime, jog laimėti dviračiai paskatintų leistis į keliones su treneriu priešaky... 

Direktoriui linkime energijos, sveikatos ir kantrybės ugdant naujus jaunuosius dviratininkus ir skinant pergales!!!

Mokyklos bendruomenė


 

 

Judėjimas iš tamsos į šviesą


Liaudies išmintis byloja: „Viskas prasideda nuo mažų dalykų ir dažniausiai baigiasi dideliais“. Suvokdami šią tiesą ir siekdami ją įprasminti, mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose ir projektuose, akcijose ir mokymuose. 

Mūsų mokyklos mokytojams nesvetimas žinių troškimas, tad spalio 29-31 dienomis didžioji pedagogų bendruomenės dalis dalyvavo mini mokymuose „Efektyvi klasės vadyba“ (projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Lapkričio 22 d. mokyklos mokytojų grupė jau tradiciškai lankėsi Lietuvos parodų centre Litexpo vykusioje 4-oje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje MOKYKLA-2014. Įgiję žinių įvairiuose seminaruose, susipažinę su naujausiais mokslo ir technikos laimėjimais, mokytojai turėjo galimybę susipažinti ir išbandyti įvairias meno ir kultūros edukacijos formas, dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose pamokose, edukacinėse -kūrybinėse dirbtuvėse. Neapsiriboję dalykinėmis žiniomis, mokytojai dalyvavo „Emocinio intelekto mokymuose“, kuriuos mokykloje vedė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė bei Sintautų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jūratė Arštikaitienė. Mokymai yra skirti siekiantiems sužinoti, kaip galima tobulinti ir stiprinti savo emocinius įgūdžius bei juos  pritaikyti tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje. Mokyklos mokytojų profesinį tobulėjimą inicijuoja, paraiškas mokymams rengia direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Dainelienė.

Nuolatos atnaujindami žinias, mokytojai organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose. Štai mažieji visą savaitę dalyvavo pradinių klasių mokytojų organizuotame projekte "Auksinis rudenėlis" ir visą savaitę aktyviai vykdė įvairias veiklas. Suprasdami judėjimo naudą, dešimt Slavikų pagrindinės mokyklos mokytojų, lapkričio 4-10 dienomis dalyvavo akcijoje "Žingsniuok daugiau". Kovo 16-23 d. socialinė pedagogė E.Intupienė mokykloje organizavo akciją „Savaitė be patyčių“, kurios metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Visą savaitę buvo kalbama apie patyčias bei būdus, kaip jų išvengti. Kiekvieną dieną mokykloje vykdyta vis nauja veikla. Netradicinės dienos organizuojamos ne tik mokiniams, bet ir visai bendruomenei - į tradicinę mokyklos Šeimų sporto šventę susirinko gausus būrys dalyvių ir žiūrovų. Kovo 6 d. Slavikų pagrindinėje mokykloje įvyko bendruomenės sporto šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-ečiui. Taip pat tradiciškai organizuota Pusmečio šventė, kuri buvo skirta mokyklos rėmėjo Albino Markevičiaus jubiliejiniam gimtadieniui paminėti ir mokyklos mokinių geriems ir gražiems darbams paskatinti. Geriausieji mokiniai apdovanoti padėkos raštais bei rėmėjo padovanota kelione į Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklį Richard Rodgers „Muzikos garsai“. Po spektaklio mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Teatro užkulisiai“. 

Mokiniai yra skatinami dalyvauti konkursuose, olimpiadose. V.Bunikytė (8 kl.) sėkmingai dalyvavo Šakių r. apylinkės Teismo organizuotame konkurse „Atviras laiškas teisėjui“ (mokytoja V.Zubrickaitė). 5 kl. mokinys Karolis Dovydaitis - respublikinio piešinių konkurso pagal Kristijono Donelaičio kūrybą nugalėtojas (mokytoja G.Sniečkuvienė). A.Toliušis, V.Jazukevičius, A.Toliušytė, L.Mačiulaitis sėkmingai pasirodė protmūšyje „AIDS: geriau žinoti“ Sudargo M.Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriuje (mokytojas S.Jazukevičius). E.Gylys, M.Prapuolenis, Ž.Bacevičius paskatinti  Šakių r.  savivaldybės apdovanojimais už aukštus sportinius pasiekimus (mokytoja R.Konteikienė). Mokytojai ir patys išbando jėgas konkursuose. Lietuvos mokslo akademijoje kovo 6 d. išrinkti penktojo Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ nugalėtojai. Mokytoja Auksė Kriščiokaitienė suaugusiųjų grupėje iškovojo trečiąją vietą.

Džiugu, kad mažos mokyklos mokytojai skatina savo mokinius bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitų mokyklų. Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokiniai dalyvavo saugaus eismo šventėje, kur mokiniai dalyvavo figūrinio vairavimo varžytuvėse, saugiai vairavo Slavikų miestelio gatvėmis. Mokyklos direktoriaus J.Rakicko parengti mokiniai (D.Pilkauskaitė, K.Jocius, L.Romikaitytė, R.Šimkutė, R.Lekavičiūtė, M.Čereškevičius, V.Bunikytė, L.Mačiulaitis, E.Urbonas, M.Martišius) parodė puikius rezultatus. Kidulių pagrindinėje mokykloje vyko netradicinė anglų kalbos pamoka "White Christmas", kur susitiko Slavikų pagrindinės mokyklos,  Kidulių pagrindinės mokyklos bei Sudargo M.Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus penktų klasių mokiniai (mokytoja S.Mikelionienė). Pradinių  klasių mokiniai ir mokytojai organizavo estafečių varžybas, į kurias taip pat pasikvietė draugus iš Sudargo (mokytoja J.Čereškevičienė). Mokytojos S.Mikelionienė ir R.Konteikienė, siekdamos tarptautinio bendradarbiavimo su mokytojais bei mokiniais, dalyvavo Erasmus KA1 projekto „Bendravimas ir konfliktų sprendimo būdai" parengiamajame visite Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi mokykloje Turkijoje, Balikesir mieste. Kolegos iš Turkijos mokykloje lankėsi sausio mėnesį. Būdami bendroje veikloje su slavikiečiais, stebėdami įvairias pamokas, dalyvaudami šeimų sporto bei pusmečio šventėse, mokytojai iš Turkijos stebėjosi mokinių draugiškumu bei aktyvumu. Svečiai dalyvavo ugdymo karjerai įgyvendinimo veikloje – apsilankė Ramoniškių pasienio punkte, susipažino su pasieniečių darbo ypatumais. Pavaduotoja ugdymui R.Dainelienė aktyviai įgyvendina „Ugdymo karjerai“ programą. 6-9 klasių mokiniai dalyvavo Šakių rajono apylinkės teismo Atvirų durų dienoje, skirtoje LR Konstitucijos dienai paminėti. Su mokiniais buvo imituotas teismo procesas. Mokinių grupė lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) Šakių skyriuje. 7-10 kl. mokiniams organizuota  išvyka į Lietuvos Policijos mokyklą (Mastaičiai). Čia mokiniai sužinojo, kaip ruošiami būsimi pareigūnai, kokia jų kasdienybė, laisvalaikis, susipažino su specialiosiomis priemonėmis, kurias pareigūnai naudoja darbo metu. Taip pat patys galėjo pačiupinėti ginklus, apsivilkti neperšaunamas liemenes, kitą policininkų ekipuotę,   lankėsi ekstremalių situacijų modeliavimo klasėje (simuliatoriuje). 

Klasių auklėtojai taip pat rūpinasi mokinių ateities pasirinkimais. 7 kl., 8 kl., 10 kl. mokiniai lankėsi Vilniaus lokomotyvų Kauno ceche bei  Kauno oro uoste. 8 kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Mano ateities profesija" Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje, kur anglų kalba pristatė įvairias profesijas. 10 kl. mokiniai, lydimi mokytojo S. Jazukevičiaus, dalyvavo jaunimo konferencijoje „Verslumo dienos 2014“ Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. 

Džiaugiamės mūsų mokinių ir mokytojų mažais ir dideliais pasiekimais, kurie visada veda iš tamsos į šviesą ir padeda nepasiklysti klaidžiame šiandienos kelyje.

Anglų k. mokytoja Sigita Mikelionienė


 

 

Veiksmo savaitė "Be patyčių"_15


Kovo 16-23 d. mokykloje vyko akcija „Savaitė be patyčių“, kurios metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Visą savaitę buvo kalbama apie patyčias bei būdus, kaip jų išvengti. Kiekvieną dieną mokykloje vykdyta vis nauja veikla. Akcija prasidėjo soc. pedagogės E. Intupienės sveikinimo žodžiais ir palinkėjimais, kad ne tik šią savaitę, bet ir visuomet būtume tolerantiški bei draugiški. Rytmetį susirinkę mokiniai pynė Draugystės apyrankę. 5-10 klasių mokiniai turėjo galimybę rašyti mintis apie patyčias ir atsiprašymo laiškus.Kovo 17 dieną pradinukai gamino ,,Jausmų vazeles”.Trečiadienį mokykloje svečiavosi ir su vyresniųjų klasių mokiniais diskutavo Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuroras Linas Frančiakas. Ketvirtadienį pradinių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą ,,Neskatink smurto, netoleruok patyčių’’ ir turėjo galimybę pamatyti 7 klasės berniukų mini vaidinimą ,,Gyvenimas be patyčių’’.

Akcija „Savaitė be patyčių“ baigėsi pirmadienį, kada vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo vaizdo klipus, ką apie patyčias mano įžymūs Lietuvos žmonės. Organizatoriai džiaugiasi, kad mokiniai aktyviai pasisakė prieš patyčias mokykloje, skatino vieni kitus gerbti ir bendrauti draugiškai. Taip pat akcijos organizatoriai dėkoja visiems, prisijungusiems prie akcijos. Nuotraukos čia...


 

Estafečių varžybos


Sportuoti sveika! Todėl pradinių klasių mokiniai ir nusprendė organizuoti estafečių varžybas. Kad būtų linksmiau pasikvietėme draugus iš Sudargo.

Pradžioje trumpai pasimankštinę pradėjome varžybas. Netrūko džiaugsmo, gerų emocijų, noro laimėti. Sakoma, jog savuose namuose ir sienos padeda. Todėl pirmąją ir antrąją vietas laimėjo mūsų mokyklos komandos. Atsisveikinome draugiškai nusiteikę ir pasiruošę, atšilus orams, sužaisti kvadratą. Ačiū mūsų kaimynams už draugystę! Nuotraukos čia...

Pradinių klasių mokytoja Judita


 

 

Žemės diena 2015 m.

 


Kovo 20- ąją dieną Slavikų mokykloje buvo paminėta Žemės diena. Pradinių klasių mokiniai šią dieną paskyrė paukščiams. Klausėmės sparnuočių balsų, bandėme juos atpažinti. Vėliau mokytojų padedami piešėme sparnuočius, paruošėme darbelių parodą. Pasibaigus renginiui skubėjome į lauką stebėti dalinio saulės užtemimo.  

Vyresniųjų klasių mokiniai šiais metais renginį skyrė saulutei. Šiai progai sukūrė savitus, fantastinius spindulėlius, ant kurių užrašė palinkėjimus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.  7 klasė gavo padėką už gražiausią saulutę.  Šventės vedėjai Lukas M. ir Viktorija B. savo sukurtas užduotis - sudėti dėlionę, įminti mįslių, atpažinti paukščius - skyrė ne vien mokiniams, bet ir mokytojams. Dainavome visi kartu dainą apie gandrą. Mindaugas V. ir Gytis Z.  suteikė naujus namučius skrajūnams. Su pavasarine švente norisi paminėti spindulėlių palinkėjimus: šviesos,  žydinčių pievų, pargrįžtančių paukščių, meilės, energijos, šviesos... Šventės akimirkos nuotraukose...

Pradinių klasių mokytojos ir biologijos mokytoja M. Liutkaitienė