Veiklos rezultatų ataskaita_2015_12_31


Veiklos rezultatų ataskaita_2015_12_31


Pinigų srautų apskaita


Pinigų srautų apskaita


 

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas_2015_12_31


Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas_2015_12_31


Finaninės būklės ataskaita_2015 m. gruodžio 31 d.


Finaninės būklės ataskaita_2015 m. gruodžio 31 d.


 

2015 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 


Slavikų pagrindinė mokykla

 2015 M.  BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

            Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), įstaigos kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų  km.  Slavikų sen.. Šakių raj.

            Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos bei Šakių rajono savivaldybės biudžetų. Slavikų pagrindinė mokyklos sąvininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šakių rajono savivaldybė.

                     Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

                 Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos 2015m. gruodžio 31d. duomenimis.

            Slavikų pagrindinė mokykla ataskaitiniu laikotarpiu vykdė :

 

1.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 9.2.1.1

1.1.Programos vykdymui Slavikų pagrindinė mokyklai buvo patvirtinta 282335,00 Eur sąmata.

1.2.Programos vykdymui faktiškai gauta asignavimų 282335,00 Eur.

1.2.1.      Asignavimai iš valstybės biudžeto – 206600,00Eur.

1.2.2.      Asignavimai iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto – 75735,00Eur.

1.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 282335,00 Eur.

1.4.Šios programos lėšų likučio 2015m.gruodžio 31d. nebuvo.

2.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 9.6.1.1

2.1.Programos vykdymui Slavikų pagrindinė mokyklai buvo patvirtinta 2100,00Eur sąmata.

2.2.Programos vykdymui Šakių rajono savivaldybės biudžeto faktiškai gauta asignavimų 2100,00Eur.

2.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 2100,00Eur.

2.4.Šios programos lėšų likučio 2015m.gruodžio 31d. nebuvo.

3. Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas    10.04.01.40.

         3.1. Programos vykdymui Slavikų pagrindinė mokyklai buvo patvirtinta 18514,00Eur sąmata.

3.2.  Programos vykdymui iš valstybės biudžeto faktiškai gauta asignavimų 17864,64Eur.

3.3. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 17864,64Eur.

3.4.  Šios programos lėšų likučio 2015m.gruodžio 31d. nebuvo.

4.      Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa, kodas 08, valstybės funkcijos kodas 10.05.01.01.

4.1.Programos vykdymui Slavikų pagrindinė mokyklai buvo patvirtinta 739,00Eur sąmata.

4.2.Programos vykdymui  iš valstybės  biudžeto faktiškai gauta asignavimų 739,00Eur.

4.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 739,00Eur.

4.4.Šios programos lėšų likučio 2015m.gruodžio 31d. nebuvo.

5.  Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 9.8.1.1

 

    5.1. Programos vykdymui Slavikų pagrindinė mokyklai buvo patvirtinta 2083,00Eur sąmata.

   

    5.2.  Programos vykdymui faktiškai gauta asignavimų 2083,00Eur.

 

5.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 2083,00Eur.

 

    5.4.  Šios programos lėšų likučio 2015m.gruodžio 31d. nebuvo.

 

Smulkesnė informacija yra pateikiama „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2015m. gruodžio 31d. ataskaitose  (forma Nr.2).   

Direktorius                                                                              Juozas Rakickas

 Vyr.finansininkas                                                Dalė Šlederienė