BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Slavikų pagrindinė mokykla

  BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

            Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), įstaigos kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų  km.  Slavikų sen.. Šakių raj.

            Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos bei Šakių rajono savivaldybės biudžetų. Slavikų pagrindinė mokyklos sąvininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šakių rajono savivaldybė.

                     Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

                 Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos 2017m. rugsėjo 30d. duomenimis.

            Slavikų pagrindinė mokykla ataskaitiniu laikotarpiu vykdė :

 1.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.02.01.01.

1.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui  Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 192318,00 Eur sąmata.

1.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gauta asignavimų 189239,00 Eur.

1.2.1.      Asignavimai iš valstybės biudžeto – 129527,00 Eur.

1.2.2.      Asignavimai iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto – 59712,00 Eur.

1.3.Programos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 179764,24 Eur.

1.4.Šios programos lėšų likutis 2017m.rugsėjo 30d. buvo 9474,76Eur.

2.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.06.01.01.

2.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 661,00Eur sąmata.

2.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto faktiškai gauta asignavimų 661,00Eur.

2.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 661,00Eur.

2.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. rugsėjo 30d. nebuvo.

3. Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas    10.04.01.40.

         3.1. Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 9013,00Eur sąmata.

3.2.  Programos vykdymui iš valstybės biudžeto faktiškai per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 8276,00 Eur.

3.3. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 8180,20 Eur.

3.4.  Šios programos lėšų likutis 2017m. rugsėjo 30d. buvo 95,80Eur.

4.      Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa, kodas 08, valstybės funkcijos kodas 10.05.01.01.

4.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 380,00 Eur sąmata.

4.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės  biudžeto faktiškai lėšų gauta asignavimų 380,00 Eur.

4.3.Programos kasinių išlaidų, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 380,00 Eur

4.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. rugsėjo 30d. nebuvo.

Smulkesnė informacija yra pateikiama „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017m. rugsėjo 30d. ataskaitose  (forma Nr.2).    

 Direktorius                                                                              Juozas Rakickas

Vyr.finansininkas                                                     Dalė Šlederienė


 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Slavikų pagrindinė mokykla 

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

            Slavikų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), įstaigos kodas 190823290. Veiklos adresas: Slavikų  km.  Slavikų sen.. Šakių raj.

            Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos bei Šakių rajono savivaldybės biudžetų. Slavikų pagrindinė mokyklos sąvininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šakių rajono savivaldybė.

                     Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusių pagrindinis ugdymas, taip pat mokykla vykdo jai deleguotas valstybės f-jas, pagal socialines ir darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programas.

                 Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos 2017m. birželio 30d. duomenimis.

            Slavikų pagrindinė mokykla ataskaitiniu laikotarpiu vykdė :

1.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.02.01.01.

1.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui  Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 158991,00 Eur sąmata.

1.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gauta asignavimų 157909,00 Eur.

1.2.1.      Asignavimai iš valstybės biudžeto – 113122,00 Eur.

1.2.2.      Asignavimai iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto – 44787,00 Eur.

1.3.Programos kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 143725,79 Eur.

1.4.Šios programos lėšų likutis 2017m.birželio 30d. buvo 14183,21Eur.

2.      Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas 09.06.01.01.

2.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 516,00Eur sąmata.

2.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto faktiškai gauta asignavimų 516,00Eur.

2.3.Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 516,00Eur.

2.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. birželio 30d. nebuvo.

3. Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programą, kodas 01, valstybės funkcijos kodas    10.04.01.40.

         3.1. Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 6168,00Eur sąmata.

3.2.  Programos vykdymui iš valstybės biudžeto faktiškai per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 5224,00 Eur.

3.3. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 5183,20 Eur.

3.4.  Šios programos lėšų likutis 2017m. birželio 30d. buvo 40,80Eur.

4.      Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa, kodas 08, valstybės funkcijos kodas 10.05.01.01.

4.1.Programos vykdymui ataskaitiniam laikotarpiui Slavikų pagrindinei mokyklai buvo patvirtinta 380,00 Eur sąmata.

4.2.Programos vykdymui per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės  biudžeto faktiškai lėšų gauta asignavimų 380,00 Eur.

4.3.Programos kasinių išlaidų, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 380,00 Eur

4.4.Šios programos lėšų likučio 2017m. birželio 30d. nebuvo.

 

Smulkesnė informacija yra pateikiama „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017m. birželio 30d. ataskaitose  (forma Nr.2).    

Direktorius                                                                              Juozas Rakickas                                                         

Vyr.finansininkas                                                    Dalė Šlederienė