NAUJIENOS IR ĮVYKIAI

Pusmečio šventė ,,Laiškai gimtinei“


Mes visi – vieno kelio keleiviai,

Susipynę šakom, susirišę svajonėm,

Apsvaiginti vilčių, priblokšti abejonių...

Bet mums gera kartu, ir jauku, ir ramu,

Prisiglauskim vieni prie kitų.

                                       (O. Jasinskienė)

Praėjo dar vienas pusmetis – žengėme mažą, bet tvirtą žingsnį tikslo ar svajonės išsipildymo link. Nuveikta daug: aplankyti filmai, spektakliai, koncertai, pravesti smagūs renginiai, sudalyvauta edukacinėse programose, konkursuose, olimpiadose, todėl pasidžiaugėme jų gausa ir rezultatais. Šiuos visus mūsų gražius ir prasmingus darbus šiemet skyrėme mūsų gerbiamam ir mylimam mokyklos rėmėjui – ponui Albinui Markevičiui jo 90 – ojo jubiliejaus proga. Nuveikusius daugiausiai aplankė tyras ir baltas angelas. Buvo įteiktos šešios nominacijos: Juozui Rakickui - ,,Už didelę širdį, už subrandintą mumyse gėrio grūdą“, Karolinai Žemaitytei - ,,Už puikius mokymosi rezultatus iratstovavimą mokyklai olimpiadose ir konkursuose“, Šarūnui Konkulevičiui - ,,Už nuoširdų rūpestį Slavikų pagrindinės mokyklos bendruomene“, Jokūbui Kriaučiūnui - ,,Už aktyvų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse jaunųjų dviratininkų varžybose“, Renatai Baltrušaitienei - ,,Už nuoširdžią draugystę ir nutiestus tiltus tarp Slavikų ir mokyklos bendruomenių“, Dalei Šlėderienei -,,Už ilgametį atsakingą ir kruopštų darbą“. Nepamiršti ir mokyklos darbštuoliai. Tai M. Pratašius, V. Žemaitis, E. Mozūraitis, S. Leškevičius ir J. Sandargas. Jiems – mokyklos rėmėjo, pono Albino Markevičiaus, dovanos. Visada džiaugiamės mūsų mokinių mamų nuoširdžiu rūpesčiu ir pagalba. Rūpestingiausioms mamoms Raimondai Šuikienei ir Neringai Žilionienei – padėkos raštai ir gėlių žiedai. Šaunios ir mūsų dešimtokės, bet šį kartą padėkos raštus ir knygas gavo už aktyvų dalyvavimą skautų veikloje – E. Mozūraitytė, už atstovavimą mokyklos mokinių tarybai Šakių rajono moksleivių taryboje – L. Sandargaitė. Daugiausiai perskaitęs grožinės literatūros A. Bernotavičius savo bibliotekėlę papildė dovana – knyga ,,Mažasis princas“. Įvertinta ir kai kurių mokytojų veikla. Šakių rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas padėkos raštus už puikų darbą įteikė chemijos mokytojai R. Dainelienei ir muzikos mokytojai S. Janulaitienei. L.e.Slavikų seniūnijos seniūno pareigas R. Grigaitienė padėka įvertino dailės mokytojos kūrybiškumą ir įdomias idėjas. Gėrėjomės dešimtokių pristatyta literatūrine – muzikine kompozicija ,,Laiškai gimtinei“, šaunia skautų rikiuote, užbūrė S. Mikelionio atliekama gitaros muzika, J. Kriaučiūno ir A. Mačiulaitytės skambūs balsai, mažųjų šokiai. 

Išsiskirstėme su džiugesiu širdy, nes tikrai prisiglaudėme vieni prie kitų ir todėl kartu su visa, nors maža, bet šaunia Slavikų mokyklos bendruomene sukūrėme daug didelių ir prasmingų dalykų. Daugiau šventės akimirkų...

                                                                                                 Lietuvių kalbos mokytoja Algima Špokienė


 

Kalėdų šventes pasitinkant...2019 m.

 


Nulingavo 2019-ųjų metų ratas. Kartu su savimi nusinešė darbus, poilsio minutes, džiaugsmo, laimės, o kartais ir nusivylimų akimirkas. „Buvo...pražuvo“ byloja lietuviška patarlė.

Tačiau atmintyje ilgam išlieka gražūs bendruomeniški mūsų  mokyklos renginiai. Čia ir mažas, ir paūgėjęs, ir netgi suaugęs randa saviraiškos galimybes. Mokame būti kartu, džiaugtis, linksmintis, dainuoti ir šokti, dalintis gerumu. Šie prisiminimai nežūva... Štai linksmai ir prasmingai pasitinkame 2020- uosius Mokyklų bendruomenių metus.

Patys mažiausieji piktą vilką pamokė, pirmokai ir antrokai- šokio ritmu į naujuosius žengė, trečiokai ir ketvirtokai- katinus ir peles sutaikė. Juk 2020- Baltosios žiurkės metai! Vyresnėliai pirmąsias simpatijas savo klasės mergaitėms rodė. Ir kaip nepatiks- būsimi kariūnai! Septintokai- klasiką prisiminę Raudonkepuraitę pas mylimą senelę lydėjo. Aštuntokės merginos išdrįso ir visus susirinkusius pajudėt pakvietė. O štai pačios vyriausios merginos smagią kelionę mokykliniu autobusu surengė.   O dar nuostabieji ANGELAI- mūsų kūrybiški mokytojai... Visko ir nesuminėsi. Skambėjo mokinių dainos mokytojų Skirmutės ir Alvydo gitarų garsais palydimos ir širdyse skverbėsi artėjančių švenčių nuotaika.

Tegul gyvena šie gražūs šventės prisiminimai, tegul šildo širdis ir primena, kad stiprūs esame, kai visi kartu. Šventės akimirkos...

Pradinių klasių mokytoja Judita Čereškevičienė


 

Pasakų iššūkis 2019


Šiais laikais daugelis vaikų patiria netektį, nes negauna progos pažinti pasakos… (pagal B. Bettelheim)

 Mokytojai beveik vieningai sutinka, kad pasaka yra vertybė pati savaime. Pasakos sekamos, skaitomos ir vaidinamos ugdytiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose. 95 proc. apklaustųjų pedagogų pasakas naudoja savo darbe. Tačiau vis dar girdisi pastebėjimų apie tai, kad „vaikus sunkiai pavyksta sudominti pasaka“, „namuose jiems neskaitoma“, sudėtinga parinkti tinkamus tekstus ir t.t. Tad kodėl nesukūrus pasakų bendruomenės, nepasidalijus savo gerąja patirtimi, įžvalgomis, lūkesčiais bei rūpesčiais, kaip kad tėvelių įtraukimas į šį procesą, siekiant dar brandesnio vaikų auginimo proceso bei susikalbėjimo, augant su pasaka ir auginant. Esame įsitikinę, kad iniciatyva Pasakų iššūkis 2019, t. y. 21 dieną paeiliui skaitomos NE LITERATŪRINĖS pasakos tam pasitarnaus. Juk, mokslininkų teigimu, tiek užtenka suformuoti įgūdžiui. Idant, cituojant B. Bettelheim, „deramai supratę, kokių ypatingų privalumų turi pasakos, tėvai ir mokytojai pasirūpins, kad joms vaiko gyvenime vėl tektų šimtmečius turėtas svarbiausias vaidmuo“.pasakų tekstus ir eiliškumą galima rinktis savarankiškai iš turimų rinkinių, arba skaityti siūlomus. Kadangi pastarų yra daugiau nei po vieną 21 dienai, juos taip pat teks pasirinkti, arba skaityti kelis. Laisvė spręsti paliekama skaitytojams ir klausytojams. Papasakosite, kai Jums sekėsi. Pirmenybę teikiame stebuklinėms pasakoms ( ir pasakoms apie gyvūnus, jei vaikų amžius labai labai mažas ir jiems tokios pasakos mielesnės), bet kai kuriuos tekstus, pvz. iš italų liaudies pasakų rinkinio siūlome sąmoningai, su tikslu pažinti kitokį žanrą, kurį daugelis interneto platybių visomis progomis vartotojų žino kaip linkėjimų ar gerumo tekstus... Bet jų kilmė juk ne „visagalis internetas“, o konkrečios tautos išmonė, pasklidusi po pasaulį... Lietuviškų pasakų tekstų sąraše ir pasakų rinkinių yra daugiausiai ne atsitiktinai. Juk ką tik minėjome Lietuvos šimtmetį, o 2019 – ieji metai – dar ir paskelbti Pasaulio Lietuvių metais. Todėl skaitykime gausiai lietuviškas pasakas ir atminkime pagerbti tas kitas šalis, kurios priglaudė, namus, darbus ar šeimyninę laimę dovanojo lietuviams ir už Lietuvos ribų. Juk greičiausiai kiekvienas savo giminės istorijoje žinome bent keletą prosenelių kartos žmonių, vykusių ieškoti laimės, parvykusių ją suradus ar puoselėjus tolimoje Brazilijoje ar Amerikoje… Skaitydami pasaulio pasakas, prisiminkime ir Juos, savo gentainius tolimuose kraštuose.

Taigi mėgaukimės pasakų įvairove, ragaukime po truputį skirtingų pasaulio tautų pasakų skonio, suraskime panašumus ir skirtumus, o kas iš to išeis, - integruota pasaulio pažinimo pamoka, netradicinė kalbų diena ieškant negirdėtų terminų prasmės pasaulio tautų žodyne, nežinomų papročių studijos ar minimas šalis lankiusių svečių viešnagė - dalinsimės gerąja patirtimi po to. Imkime pasakas ir skaitykime! Malonių pasakadienių! 

Mūsų mokyklos 1 ir 4 klasės mokiniai taip pat dalyvauja "Pasakų iššūkyje 2019. Kiekvieną rytą mes pradėsime vis nauja pasaka. Kviečiame prisijungti pasakų mylėtojus!

Pradinių klasių mokytoja Judita Čereškevičienė


 

Padėka


Neša rugsėjis saulę prinokusią,

Didelę, šiltą lyg širdį.

Pumpuro giesmę, žiedo atodūsį

Grūdas subrendęs dar girdi.

Brydės apaugo žole atolo.

Iki juodumo išmintas takas,

Kuriuo lydėjo, bet nenutolo

Mylinčios širdys, mylimos akys.

Eita... Ieškota... Dalyta... Laukta...

Rūpesčių – marios. Džiaugsmų – krisleliai.

Per metų mišką, per meilės lauką

Vedė tas vienas žėrintis kelias.

             (Ona Jasinskienė)


Gerb. Direktoriau,

33-ejus metus ėjote Jūs šiuo keliu, išdalinote save kurdamas jaukius namus primenančią mokyklą.

Už didelę širdį, už subrandintą mumyse gėrio grūdą dėkojame Jums!

                                      Slavikų pagrindinės mokyklos bendruomenė 

Knygos „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“ pristatymas


Gegužės mėn. Šakių bibliotekoje vyko knygos "Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno" pristatymas.  buvo labai jautrus ir jaudinantis, Gerb.Šarūnas ir mokyklos direktorius mus nukėlė į Jums vis dar skaudžius prisiminimus sukeliančias dienas, kai slogiomis aplinkybėmis reikėjo palikti savo namus čia, Lietuvoje.

Dar prieš pristatymą, Šarūnui padovanojus šias knygas, biblioteka rašė:

Nuoširdžiai dėkojame už dovanotus knygos „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“ egzempliorius Mariui Markevičiui ir sudarytojui Šarūnui Konkulevičiui. Pasižadame branginti Jūsų indėlį į Šakių viešąją biblioteką.

Mielas, Albinai, linkime, kad Dievas duotų Jums sveikatos, globotų Jus ir Jūsų artimuosius!

Su geriausiais linkėjimais saulėtą ir šiltą, paukščių giesmėmis užpildytą dieną LIETUVOJE! Apkabiname!

Direktoriaus ir visos mokyklos vardu, pavaduotoja Rita