NAUJIENOS IR ĮVYKIAI

Knygos „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“ pristatymas


Gegužės mėn. Šakių bibliotekoje vyko knygos "Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno" pristatymas.  buvo labai jautrus ir jaudinantis, Gerb.Šarūnas ir mokyklos direktorius mus nukėlė į Jums vis dar skaudžius prisiminimus sukeliančias dienas, kai slogiomis aplinkybėmis reikėjo palikti savo namus čia, Lietuvoje.

Dar prieš pristatymą, Šarūnui padovanojus šias knygas, biblioteka rašė:

Nuoširdžiai dėkojame už dovanotus knygos „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“ egzempliorius Mariui Markevičiui ir sudarytojui Šarūnui Konkulevičiui. Pasižadame branginti Jūsų indėlį į Šakių viešąją biblioteką.

Mielas, Albinai, linkime, kad Dievas duotų Jums sveikatos, globotų Jus ir Jūsų artimuosius!

Su geriausiais linkėjimais saulėtą ir šiltą, paukščių giesmėmis užpildytą dieną LIETUVOJE! Apkabiname!

Direktoriaus ir visos mokyklos vardu, pavaduotoja Rita