Ketvirtokai kūrė pasakas apie velnią

 

Velnio pinigai

                  Didelėje girioje gyveno vargšas žmogus.

                 Vieną rytą jis išėjo į mišką kirsti medžių. Pavargęs prigulė, užmigo ir susapnavo, kaip maudosi didelėje krūvoje pinigų. Kai atsimerkė, prieš akis stovėjo storas  velnias su maišu. Žmogui į galvą šovė viena mintis. Reikia nukirsti medį ir užversti jį ant velnio. Kaip tarė, taip ir padarė. Medis nukrito ne ant paties velnio, bet tik uodegą jam prižnybo. Tada velnias metė maišą pinigų ir  skuodė neatsiskukdamas iš girios.

              Žmogus pasiėmė pinigus ir laimingas nuėjo namo.

 

Gustė Rekešiūtė  4 klasė