Karaliaus Mido kelionė pas daktarą Dolitlį.


Gyveno kartą Karalius Midas. Visko jis buvo pertekęs, bet vis dar jam negana. Dar turėjo  mažą vištelę, kuri dėjo skanius kiaušinius. Vieną rytą, bevalgydamas pusryčius, Midas sumąstė, kad gerai būtų, jei jo vištelė dėtų auksinius kiaušinius. Čia jam galėtų pagelbėti ne kas kitas, o geriausias karaliaus draugas – daktaras Dolitlis.

Ilgai ruošėsi karalius į kelionę, pagaliau iškeliavo. Karieta jau dardėjo vingiuotu keliu. Tik štai jam kelią pastojo arklys Dominykas. Sužinojęs, kokiu tikslu karalius keliauja pas Dolitlį, ėmė žvengti, nes jam rūpėjo tik Rugiagėlė ir jos meilė. Neradę bendros kalbos, arklys Dominykas ir karalius Midas pasuko savais keliais.

Jau visai temo. Ir kaip tik pamiškėje keliauninkai pamatė švieselę. Jie pamanė :,,Gal gaus sočios vakarienės ir minkštą patalą“. Atvėrę trobelės duris, pamatė gervę, bandančią srėbti iš lėkštės, ir lapę, niekaip negalinčią įkišti nosies  į ąsotį. Keliauninkai suprato, kad vakarienės nebus, ir leidosi į kelionę.  Tik žiūri – ant kelmelio sėdi senučiukas. Jis ir pasiūlė karaliui nakvynę. Midas tuoj užmigo, juk buvo išvargęs. Susapnavo karalius tokį sapną, kad senučiukas iš tikrųjų yra velnias, kuris visaip įkalbinėja karalių parduoti jam vištelę ir už tai gauti maišą auksinių. Atsibudęs karalius senučiuko neberado, todė iškart patraukė pas žynį Lizdeiką, kad išaiškintų sapną, nes jam labai rūpėjo auksiniai. Lizdeika išaiškino, kad nepelnyti turtai laimės neatneša. Karalius Midas negalėjo tuo patikėti. Jo viltis buvo daktaras Dolitlis, kuris tikrai prikalbins vištelę dėti auksinius kiaušinius.

Kelionės tikslas buvo pasiektas. Karalius nekantravo. Jis iškart išsakė savo prašymą. Ir kokia neviltis... Daktaras Dolitlis prašymo nė neketino išpildyti, bet  davėdraugui  išmintingą pamokymą. Viskas Žemėje turi savo paskirtį. Karaliai turi išmintingai valdyti, o vištos dėti skanius kiaušinius. Juk kitaip jis pats ir jo  karalystės gyventojai badaus.

 Karalius padėkojo daktarui Dolitliui už viešnagę ir leidosi į kelionę namo, pas savo ištikimus pavaldinius.

  Šeštos klasės mokiniai