Žiemos šviesa


Dega žvakė prie lango,

Pučia vėjas į stiklą.

Sniegas krenta ir krenta,

O aš jį jaučiu.

Sodas snaudžiantis bąla,

Gal ir upė užšalo.

Aš per langą žiūriu –

Kiek daug ledo gėlių.

Štai žiema ir atėjo.

Ji ramybę ir šviesą pasėjo.

Žvakė tyliai užgeso –

Juk tiek daug šviesos.

           Ignas Markevičius, 6 kl. mokinys


                                                                                      


 

4 klasės mokinių eilėraščiai "Mano kraštas"


Mano gimtasis kraštas                                            

Mano gimtasis kraštas                                            

Yra labai gražus.                                                     

Mano gimtasis kraštas,-                                           

Visiems nuostabus.                                                  

Mano gimtajame krašte                                         

Ąžuolai žaliuoja.                                                     

Soduose visuos                                                       

Obelys dainuoja.                                                      

Pas mus gyvena                                                       

Žmonės sąžiningi,                                                    

Kaip artojai                                                               

Stiprūs ir laimingi.                                                     

Čia aš augau

Ir gimiau,                                                                   

Savo rankom

Duoną gaminau.

 Laura Sandargaitė 

 

Mano gimtasis kraštas

Čia gimiau, čia augu, gimtas kaimas puikus.

Čia draugai, čia šeima, kaimas Slavikai nuostabus.

Upė teka graži ir vingiuota.

Viskas čia sava, pažįstama ir gera.

Čia mūsų kaimas puikus.      

 Dovilė Balsaitytė

 

Mano gimtasis kraštas                                        

Aš čia gimiau, aš čia užaugau                              

Savo gimtajame krašte                                         

Daug laukų pasėta esą                                         

Ir medelių nemažai.                                             

Daug gėlyčių auga tulpių, orchidėjų.                  

Daug gyvūnų vaikštinėja                                     

Mano Bartas šokinėja                                          

Daug zuikučių laukuose

Ir paukšteliai skraidinėja                                           

Ir stiprus vėjelis pučia.

 Raminta Stravinskaitė

 

 

Gimtasis kraštas

Ten, kur miškas sužaliuoja,

Ten, kur stirnos šokinėja.

Ten, kur mėlynos žibuoklės,

Tik žaliam, gražiam miške.

Ten, kur mūs Šešupė teka,

Te, kur mūs paukšteliai skraido,

Ten, kur mūs žvėreliai laksto,

Tik gražiam, puikiam krašte. 

Ten, kur mūs gėlytės žydi,

Ten, kur mūs spalvingi medžiai.

Ten, kur mūs nameliai spindi,-

Tik manam, gražiam name.

Edvina Mozūraitytė 

  

Manam krašte

Čia plačios pievos driekias.

Vaikų linksmi balsai.

Man linksma čia gyventi,

Kur žydi gėlės, sirpsta obuoliai.

 Manam krašte Šešupė teka

Ir sirpsta vyšnios prie langų.

Šio grožio neina apsakyti,

Nes čia labai gražu

Evelina  Mozūraitytė 


Mano gimtasis kraštas                                         

Ten, kur teka

Šešupė srauniausia,

Ten, kur saulutė

Šviečia skaisčiausia,

Ten, kur matos mažytis kaimelis

Ten stovi mano namelis.

 

Ten mano tėviškė

Brangiausia.

Aš niekada jos neišduosiu,

Ir visada už ją kovosiu.

Ji man gražiausia, mylimiausia

Mano gimtinė nuostabiausia.

Gintarė Žemaitytė


Mano kraštas

Mano kaimas prie šilo.

 Prie Šešupės krantų  

Lekia metai kaip vėjas,

Tad prisiminimų čia daug.

 Man gera gyventi čia,

 Nes labai gražu.

Visos giminės mano

Giria mano kraštą , koks jis gražus.

Čia dar šilas ir Šešupė gyva.

Galima grožėtis jas,

Nes čia Šilgaliai,-

Mano kaimas gražus.

Karolis Dovydaitis


Čia mano namai

Slavikuose aš gyvenu,-

Čia mano šeima ir draugai.

Čia šviečia saulutė skaisti                               

Ir teka Šešupė srauni.                

 Čia patys gražiausi vaizdai

Ir patys geriausi draugai.

Čia mano tikrieji namai.

Karolina  Žemaitytė