Eilėraščiai apie žiemą

Šventų Kalėdų laukimas

Kieme jau prisnigo lig kelių.

Rašysiu aš laišką seneliui.

Prašysiu atnešt dovanų,

Ir daug saldainių skanių.

 

Surinksiu išmėtytas kojines,

Nušluostysiu dulkes nuo knygų,

Papuošiu žaisliukais eglutę,

Ir lauksiu Šventųjų Kalėdų.

                                                  Grytė Baršauskaitė              

 

    Besmegenis

Sėdi senis išsipūtęs,

Kraipo galvą, kraipo ūsą.

Kojos šąla, nosis šąla,

Besmegenis nesušąla.

 

Nosis kyšo lyg morka,

Akys blizga lyg smala,

Lūpos mažos, lyg braškytės.

 

Vėjas rieda sūkuriais,

Sninga snaigės baltos, gražios.

Saulė tingiai miega.

 

Namuose jauku ir šilta,

Rieda dūmai kamine,

Tupi kiškis po egle.

 

Danguje žvaigždutės spindi,

Debesėliuos miega mėnuliukas,

Ten baisiai baisiai, tamsu tamsu.

 

O už lango vėjas mirga, lyg girlianda.

Židinyje ugnelė šoka.

Mamytė kepa skanius pyragus.

 

Tėvelis ir seneliai džiaugias su vaikučiais,

O vargšelis besmegenis,

Liūdi vienas plikutis, kaip pirštas.

                                             

Linksmų visiems besmegenių!                                     

                                              Silvija Intupaitė

                                                     

   Kalėdos

Kalėdų senelis,

Nudžiugo linksmai.

Kalėdos atėjo,

Šypsojos vaikai.

 

Vaikučiai dainavo,

Tėveliai padėjo.

Vaikučiai pašoko,

Tėveliai paplojo.

                                   Vakaris Gylys

                                 

        Žiema

Sninga baltos snaigės,

Sukasi ratu.

Žiba sniegas baltutėlis,

Aš einu.

 

Man labai patinka,

Ši žiemos pradžia.

Sveikinu aš žiemą,

Gera visiems čia.

 

                              Deimantė Pilkauskaitė             

 

     Kalėdos

Krinta baltos snaigės,

Sukasi ratu.

Eina senis Šaltis,

Su gražiu maišu.

 

Jau Kalėdos čia atėjo,

Ir šventė prasidėjo.

Jau eglutė papuošta,

Dovanėlė padėta.                       

                                 Greta Murauskaitė

Gražus Kalėdų vakaras

 

Ramus Kalėdų vakaras,

Visa šeima prie stalo,

Skanius valgius ragauja.

Dėkoja Dievui už tai,

Kad mato vieni kitus dažnai.

O, koks gražus Kalėdų vakaras,

Kai mes visi kartu!

 

                                Ema Rakauskaitė            

 

 Sveika, žiemuže!  

Lyja ir lyja baltas vanduo,

Seniai jau baigės auksinis ruduo.

Saulė leidžias vis aukščiau,

Dienos slenka vis greičiau.

 

Žiema mėgsta žaisti su vaikais,

Su mažais ir dideliais.

Jie ridena senelius,

Ir mažus, ir didelius.               

 

                      Laura Romikaitytė

 

Kalėdų metas

 Mes laukiam Šventų Kalėdų,

Meškučiai taip pat.

Statom besmegenius,

Ir mėtomės sniegu.

 

Kvatojam ir juokaujam,

Visiems labai smagu.

Ateis Kalėdų metas,

Ir gausim dovanų.                

                                 Vakarė Bandzaitė