Mokyklos vertybės

 


 

 

MŪSŲ VERTYBĖS                                 

 2013-12

 

Atsakomybė - tai laiku, tiksliai ir sąžiningai atliktas darbas (pasiektas rezultatas), dorovinių nuostatų paisymas.

Pagarba - kito asmens individualumo priėmimas, skaitymasis su jo jausmais, poreikiais, mintimis, idėjomis ir norais.

Požymiai (veiksmai, elgesys), kurie rodo, kad laikomės susitarimo:     

-          Laikausi įpareigojimų ir įsipareigojimų, susitarimų;

-          Prisiėmimu atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;

-          Darbus atlieku laiku ir kokybiškai;

-          Dorai elgiuosi.

Požymiai:

-          Elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad kiti su manim elgtųsi;

-          Gerbk kitus, gerbs ir tave!

-          Vyrauja savitarpio supratimas, parama vienas kitam ir palaikymas;

-          Stengiuosi palaikyti teigiamas emocijas;

-          Moku pasidžiaugti aplinkinių sėkme;

-          Moku pabūti kartu asmeninių ar kt. švenčių metu;

-          Gerbiu kiekvieno nuomonę, moku išklausyti;

-          Esu empatiškas;

-          Priimu kito individualumą, išskirtinumą;   

-          Neturiu asmeniškumų kito atžvilgiu;

-          Nevėluoju;

-          Pasitarimų metu neužsiiminėju pašaliniais darbais;

-          Laikausi konfidencialumo principo;

-          Nepraktikuoju apkalbų (patarimą, nuomonę išsakau tiesiogiai adresatui).

Iniciatyvumas - aktyvumas, naujų idėjų, pasiūlymų paieška, iškėlimas ir įgyvendinimas.

Požymiai:

-          Ieškau naujų idėjų ir bandau jas pritaikyti;

-          Apjungiu žmones bendram tikslui ir veiklai;

-          Palaikau ir remiu kolegų iniciatyvas;

-          Inicijuoju pasidalijimą gerąja patirtimi;

-          Esu kūrybiškas;

-          Inicijuoju, ieškau veiklų, kurios džiugina aplinkinius;

-          Susiklosčius nepalankiai situacijai, aktyviai ieškau tinkamo sprendimo.

Asmeninis ir profesinis tobulėjimas - nuolatinis įvairių kompetencijų įgijimas ir turimų tobulinimas.

Požymiai:

-          Inovatyvus darbas – pokyčiai darbe → siekiu meistriškumo.

-          Kasmet tobulėju asmeninėje ir profesinėje srityse, užsiimu savišvieta ir saviugda, dalyvauju kultūrinėje, pažintinėje veikloje;

-          Įgytas žinias, naują patirtį taikau pedagoginėje veikloje ir gyvenime, gerąja patirtimi dalinuosi su kolegomis.

Ką sėsi, tą ir pjausi!   Kaip šauksi, taip ir atsilieps!

„Pasitikėjimas panašus į voratinklį – jį labai sunku numegzti, bet dar sunkiau išlaikyti – jis 

gali būti sunaikintas vos vienu vėjo gūsiu. Katcher, B.L.