Mokyklos filosofija, vizija ir misija


FILOSOFIJA

Dirbančių žmonių bendruomenė, ugdanti jaunąją kartą, kartu sprendžianti problemas, suprantanti atsakomybę už savo veiksmų pasekmes.


VIZIJA

 

Slavikų pagrindinė mokykla – tai nuolat besimokanti, iniciatyvi, gebanti užtikrinti palankią ir saugią mokymuisi aplinką, turinti aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį pažangias technologijas, analizuojantį pokyčius, gebantį formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus, telkiantį bendruomenę. Mokykla – kaimo bendruomenės traukos centras.

 

MISIJA

 

Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.