Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra"


2018​-2019 m. mokykla dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas".

 Projekte dalyvauja 1-10 klasių mokiniai. Mokiniai dalyvaus 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos teminės kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties.  

Dalyvausime šiose programose: "Orientavimasis gamtoje", "Pažink šikšnosparnius", 

"Astronomija ir kosminiai reiškiniai" (Molėtų observatorija), "Įdomioji robotika", "TV užkulisiai" (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos istorijos muziejus), "Sūrus amatas" (Druskininkai).