Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra"


2018​-2019 m. mokykla dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas".

 Projekte dalyvauja 1-10 klasių mokiniai. Mokiniai dalyvaus 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos teminės kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties.  

Dalyvausime šiose programose: "Orientavimasis gamtoje", "Pažink šikšnosparnius", 

"Astronomija ir kosminiai reiškiniai" (Molėtų observatorija), "Įdomioji robotika", "TV užkulisiai" (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos istorijos muziejus), "Sūrus amatas" (Druskininkai).


 

Neformalaus ugdymo užsiėmimų apskaita_2017/2018 m.m.

 


 Slavikų pagrindinei mokyklai skirtų mokamų valandų neformalaus ugdymo užsiėmimų apskaita 2017-2018m.m.                 

Eil Nr.

Neformalaus ugdymo užsiėmimo pavadinimas

Vadovas

Mokamų val. sk.

Užsiėmimo laikas:

sav. diena, valanda

Užsiėmimo vieta

Užsiėmimą lankančių skaičius

1.

Vokalinės muzikos

Skirmutė Janulaitienė

1

1

Ketvirtadienis 13.00-14.00

Ketvirtadienis 14.00-15.00

Mokykla, muzikos kab.

11

12

2.

Saugus eismas

Juozas Rakickas

1

Pirmadienis. 13.00-14.00

Kompiuterių klasė, saugaus eismo aikštelė

12

(12 mok. 3-7 kl.)

3.

Spalvų paletė

Galina Sniečkuvienė

1

Trečiadienis 13.05-13.50

Menų klasė

14

4.

Kompiuterių pasaulyje

I.Ažukienė

1

Pirmadieniais 13.00-14.00

Kompiuterių klasė

10

5.

 Dramos studija

“Mes galim”

 Galina Sniečkuvienė

2

Trečiadienis 13.50- 15.20

Menų klasė

10

(5-7kl.)

6.

Skautų būrelis

Auksė Kriščiokaitienė

2

Pirmadienis 13.05-14.50

Pirmadienis 13.55-14.00

Tikybos klasė

10 (prad. kl.)

16 (5-10kl.)

 

 Mokyklos direktorius                                                                                                    Juozas Rakickas