SKATINKITE SAVO VAIKĄ GRAŽIAI KALBĖTI


 • Vaikščiodami su vaiku, aptarkite tai, ką matote, girdite, užuodžiate, liečiate ir pan.
 • Skatinkite vaiką papasakoti apie tai, ką jis mato ir jaučia.
 • Apibūdindami daiktą, visada pavadinkite jo spalvą.
 • Paprašykite vaiko smulkiai ir nuosekliai papasakoti apie kokią nors laidą, matytą per televiziją.
 • Kiekvieną dieną skaitykite vaikui ir paprašykite papasakoti apie tai, ką jis išgirdo. (Pvz.: "Ar tau patiko pasakojimas? Kodėl? Kas tau labiausiai patiko? Kodėl?"ir t. t. )
 • Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir turtina žodyną; (Pvz.: "Kas aš toks?" Apibūdinkite gyvūną: "Aš murkiu, kai esu patenkintas. Tu gali laikyti mane ant kelių. Aš mėgstu šiltą pieną ir moku kniaukti.")
 • Tėvai  turi demonstruoti gražios ir taisyklingos kalbos modelį. Stenkitės, kad jūsų kalba būtų vaizdi, sklandi ir turtinga.
 • Pasistenkite surasti kuo daugiau panašios reikšmės žodžių. Paverskite tai žaidimu. (Pvz.: eiti, sėlinti, sliūkinti, vėžlinti (pabandykite parodyti vaikui šiuos veiksmus, po to tegul jis pamėgina.))
 • Deklamuokite eilėraščius arba dainuokite dainas kartu su vaiku.
 • Pasirinkite vaikui įdomią temą, pvz. motociklo remontas, sulūžusių durų taisymas, pyrago kepimas. Pasakykite vaikui, kad jūs tiksliai nežinote, kaip tai daroma. Paprašykite, kad vaikas nuosekliai papasakotų jums, kaip jis tai darytų.
 • Paprašykite vaiko apibūdinti kokį nors žmogų (pvz.: klasės draugą). Jis turi pakankamai pilnai papasakoti apie ką nors, neminėdamas jo vardo (kaip jis atrodo, kuo apsirengęs, ką veikia, mėgsta). Jūs arba kiti vaikai turi atspėti, apie ką kalbama.
 • Skatinkite vaiką kuo nors domėtis (rinkti pašto ženklus, lėles, mašinų paveikslėlius ir pan.).
 • Kalbėdami su vaiku, vartokite įvairių laikų veiksmažodžius.
 • Perskaitykite trumpą ištrauką iš kokio nors teksto. Tegul vaikas papasakoja, ką įsiminė.
 • Pažaiskite žaidimą "Ką tu darytum, jeigu..."Jūs galite pasakyti keletą variantų. Pvz., "Ką tu darytum, jeigu pabudęs pamatytum, kad dangus žalias..." arba "Ką tu darytum, jeigu atėjęs maudytis pamatytum, kad vanduo raudonas..." ir pan.
 • Paprašykite vaiko surūšiuoti įvairių paveikslėlių rinkinį (mašinas sudėti į vieną krūvą; daiktus, kurie naudojami buityje - į kitą ir t. t.).
 • Skatinkite vaiką vartoti daugiau būdvardžių. Paimkite bet kokį paveikslėlį ir paprašykite vaiko apibūdinti nupieštą daiktą.

Medžiagą surinko specialioji pedagogė-logopedė Diana Jazukevičienė