Viešųjų pirkimų planas 2016

 


Patvirtinta:

                                                                                                                                Slavikų pagrindinė m-kla                                                                                                                                         2016 m. sausio  18 d.

                                                                                                                                      Įsakymu  Nr. V-   20

ŠAKIŲ R. SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PIRKIMŲ PLANAS 2016 M.

 

Eil. nr.

Pirkimo objektas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimų vertė eur.

Planuojama pirkimų pradžia

Vykdytojas

Pirkimo sutarties trukmė, pradžia - pabaiga

Pastabos

1.

Raštinės reikmenys (kanceliarinės prekės)

30190000-7

200

2017.01.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

2017m.

Sudaryta sutartis

Iki 2016.12.31

2.

Popierius, kasetės spausdintuvams

30197630-1

200

2016.02.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.03.15

3.

Muilai, plovikliai, valikliai, gaivikliai

39800000-0

200

2017.11.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

2017m.

Iki 2016.12.31

4.

Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai

33760000-5

200

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

2017m.

Iki 2016.12.31

5.

Kuras žoliapjovei

9132000-3

100

II- III ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

 

 

6.

Pieno produktai

15500000-3

3000

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Sutartis baigiasi 2016.06.30

7.

Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai

15100000-9

1200

2016.12.30

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

2017m.

Iki 2016.12.31

8.

Paukštiena

15100000-9

2500

2016.09.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

9.

Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai

15220000-6

270

2016.09.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.10

10.

Miltiniai produktai

15851000-8

55

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

11.

Gyvuliniai ir augaliniai aliejai ir riebalai

15400000-2

120

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti  naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

12.

Cukrus ir kiti panašus gaminiai

 

15830000-5

90

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

13.

Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai

15810000-9

100

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti  naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

14.

Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai

03200000-3

1700

2016.08.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti naują sutartį

Sutartis baigiasi 2016.09.01

15.

Mokykliniai vadovėliai

22111000-1

1700

2016m. 06, 07 mėn

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.07.01

16.

Mokymo priemonės

39162100-6

400

2016.12.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.12.01

17.

          Informacinių technologijų įranga

30236000-2

500

2016.11.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.12.01

18.

Mokymo kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų paslaugos (pedagogams)

80000000-4

680

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartis

 

19.

Judriojo telefono ryšio, interneto paslaugos

64212000-5

1100

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

36mėn.

20.

Buhalterinės programos aptarnavimo paslaugos

72260000-5

300

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

 

21.

Priešgaisrinė sauga, gesintuvų pirkimas, pildymas

45343100-4

80

2016.04.15

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.05.15

22.

Buitinių ir valgyklos atliekų šalinimo paslaugos

90121310-7

200

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

Iki 2016.12.31

23.

Statybinės remonto medžiagos, elektroprekės

 

1000

I-IV ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryti naują sutartį 2017m.

Iki 2016.12.31

24.

Transporto išlaikymas ir degalų pirkimas

 

4000

I ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryti,  atnaujinti sutartį

 

25.

Kuro pirkimas (malkų pjuvenų briketų)

 

1800

2016.10.01

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.11.01

26.

Elektros energijos pirkimas

 

2470

I-II ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

Sutarties sąlygas peržiūrėti 2016.06mėn.

27.

Varžų matavimas

 

200

2015.04.15

Pirkimo organizatorius

Sudaryti sutartį

Iki 2016.05.15

28.

           Darbų sauga

 

300

I-II ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

Sutarties sąlygas peržiūrėti 2016.06mėn.

29.

Kenkėjų kontrolės paslaugos

 

 

122

I – II ketv.

Pirkimo organizatorius

Sudaryta sutartis

Iki 2016.09.30

    Pirkimų organizatorius                                                                                Pavaduotojas  ūkio reikalams

 

                                                                                                                         Alesius Birštonas