Poezijos rudenėlis 2022-09-02

 


Poezijos rudenėlis Kurynės parke 2022-09-02

 

Rugsėjis

išsiveda

vasarą

į vėjuotą

rudenio kelią,

kur lietūs

kaip ašara skaudūs,

kur žemei

krūtinę gelia...

O ji

atminimui palieka-

kaip buvusio

džiugesio

ženklą –

visiems

po auksinį lapą

po šokantį

saulės zuikelį

                Ona Jasinskienė

 

   Tradicinis POEZIJOS RUDENĖLIS ir vėl sulaukė Šakių literatų eilių, šiemet apie gamtą, augalus. Mat Kurynės parke (Kurynės dendrologinis rinkinys, Juškakaimių k., Slavikų sen.) minėjome ypatingą datą – prieš 30 metų buvo pradėtas kurti parkas. Dėka šeimininko ir įkūrėjo – Zigmo Naujokaičio ir jo šeimos – parkas vilioja ne tik savo augalų, skulptūrų įvairove, bet yra vienintelis Sūduvoje privatus ir saugomas valstybės.

   Kurynės dendrologinis rinkinys, lankytojų vadinamas Kurynės parku, užima 6,80 ha plotą.

Čia auga daugiau nei 600 dekoratyvinių medžių ir krūmų, per 330 jų rūšių ir formų. Prie vartų pasitinka Rėplys. Parkas suskirstytas į devynias dalis.

    Pirmosios trys – Parko pradžia, Plautupio sodas, Klėtelės sodas. Jose auga Saržento obelis, kašmyrinis šermukšnis, baltasis šilkmedis ir kiti augalai.

    Dar neperėjus Siesarties upelio – Įkalnė ir Lanka. Jose rasime balzaminį kėnį, dviskiautį ginkmedį, cukrinį klevą, apskritalapį smaugiką ir kt. augalai. Čia, šių metų pavasarį pastatyta nauja „Angelo“ skulptūra. Jos autorius Andrius Bieliukas.

   Už pėsčiųjų tilto per Siesartį prasideda dalis „Už brastos“. Čia auga 8-ios sodinių grupės, stovi Baublys.

    Estrados sodas yra vakarinėje Siesarties kilpos pusėje. Joje – estrados aikštelė su kunigaikštienės Birutės ir mažu Vytautu Didžiuoju skulptūra ir 8-ios dekoratyvinių krūmų bei medžių grupės.

   Likusį vakarinį pakraštį užima Šilelis. 

   Devintoji parko dalis – Šlaitai, juosiantys šilelį iš kitos upelio pusės. Parko klėtelėje – kraštotyros muziejus: eksponuojami paveikslai, senoviniai žemėlapiai, Slavikų krašto istorija. Akį traukia ir mažutė altana.

   Šiltus rajono literatų eilių posmus palydėjo Šakių kultūros centro folkloro ansamblio „Šakija“ (vad. Virginija Snudaitienė) atliekami romansai.

  Džiaugėmės ne tik tradiciškai atvykusiais, bet ir pirmą kartą aplankiusiais literatais. Poezijos rudenėlio svečiai plojo grupei literatų: Onutei Jasinskienei, Ritai Mockeliūnienei, Esterai Burda, Vitalijai Ližaitienei, Antanui Andrijonui, Danutei Aniulienei, Marytei Rastupkevičiūtei, Rasai Sakalauskienei, Birutei Varankovienei, Juozui Baltrušaičiui, Genovaitei Vabalienei, Linai Eringienei.

 Džiaugėmės Šakių viešosios bibliotekos nauju informaciniu leidiniu „Literatūrinis Šakių kraštas“, kurį pristatė Šakių viešosios bibliotekos informacijos ir metodikos skyriaus vedėja Ingrida Jonuškienė. Džiugu, kad nemažas būrelis ir mūsų krašto šviesuolių minimi šiame leidinyje.

  Minint Kurynės parko įkūrimo 30-metį, sveikinimo žodžius tarė Slavikų seniūnas Valdas Dumčius ir kultūrinių renginių organizatorė bei Slavikų seniūnijos bendruomenės centro pirmininkė Renata Baltrušaitienė. Pasidžiaugę, kad šiais metais buvo patvirtintas Slavikų herbas, vėliava ir antspaudas, vieną vėliavą ir ženklelį padovanojo parko įkūrėjui Zigmui Naujokaičiui. Visi renginio dalyviai turėjo galimybę dalyvauti iškilmingame Slavikų vėliavos pakėlime Kurynės parke. Kadangi herbe ir vėliavoje atsispindi Slavikų krašto knygnešystė, tai ir vėliavos iškėlimas knygnešio Jono Povilaičio anūko įkurtame parke, tarsi dar labiau sustiprino bendrystę, knygnešių atminimą.

  Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2022-2023“. Tad su renginio dalyviais vyko diskusijos apie saugų elgesį gatvėse ir keliuose, teisingą šviesą atspindinčių priemonių dėvėjimą, dalinamos priemonės.

 

Kurynės soduos paukščiai groja,

Bučiuoja spinduliai rasas,

Migla pasveikina rytojų,

Kurynės soduos paukščiai groja.

Atrado vietą čia poetai,

Čia skamba eilės, trioletai.

Kurynės soduos paukščiai groja,

Bučiuoja spinduliai rasas.

                        Birutė Danielienė


Daugiau foto - NUOTRAUKOS