Jaunimo nominacijos 2023-03-11

Kovo 11-ąją Šakių kultūros centre įvyko šventinis renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, kurio metu vyko Šakių rajono jaunimo apdovanojimai „Įjunk šviesą“.

   Besibaigiant 2022 metams, Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba paskelbė apdovanojimų nominacijas už aktyvią jaunimo veiklą. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras, kaip organizacija, dirbanti su jaunimu, pristatė Šilgalių kaimo jaunimą dviems nominacijoms: Jaunimo iniciatyva ir Jaunimo renginys.

   Šakių SPC Atviro jaunimo centro mobilaus darbo su Šilgalių kaimo jaunimu komandos dėka mūsų jaunimas turėjo galimybę išreikšti save ir įgyvendinti savo idėjas įvairiose veiklose, akcijose. Viena iš jų - bendruomenės patalpų,  kuriuose vyksta  susitikimai, lauko sienos papuošimas gatvės meno piešiniu. Šios iniciatyvos dėka sukurta jauki, jaunimą pritraukianti, kaimelį pagyvinanti aplinka. Taip jaunimas skatinamas būti atsakingais, kultūringais piliečiais, įsitraukti į bendruomeninę veiklą. Bendruomenės palaikymas, įgyvendinant šią iniciatyvą, paskatino jaunuolius jaustis bendruomenės dalimi ir savanoriškai prisidėti prie teritorijos grąžinimo ir tvarkymo.

   Šakių SPC Atviro jaunimo centro mobilaus darbo su jaunimu darbuotojos jau antri metai šauniai darbuojasi su Šilgalių kaimo jaunimu. Norisi pasidžiaugti, kad jaunimas aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose ne tik Šilgaliuose, bet ir įgyvendina savo idėjas kitose erdvėse. Bendradarbiaudami su Slavikų seniūnija bei Slavikų seniūnijos bendruomenės centru suorganizavo didelį renginį „Išleistuvių šokius“ buvusiuose Slavikų kultūros namuose, sulaukusio jaunimo iš aplinkinių vietovių. Organizuodami šį renginį jaunimas įsitraukė į bendruomeninę veiklą, taip suburdami bendraminčius vienam tikslui: jaunimas suremontavo salės grindis, sutvarkė aplinką ir kultūros namų patalpas, pasigamino papuošimus. Renginio metu grojo gyvo garso grupė, DJ, buvo foto būdelė su foto siena, karaliaus ir karalienės rinkimai.

   Graži ir prasminga mūs jaunimo veikla buvo įvertinta ir apdovanota vienkartine pinigine išmoka.

   Džiaugiamės, kad Atviras jaunimo centro darbuotojos Sandra Pavalkė, Zita Jakaitienė, Aušra Petraitienė ir Šilgalių kaimo jaunimas ir toliau gražiai dirba, planuojame kartu bendras veiklas.